Stemmen TELLEN in maart meer dan anders!


Ik weet het velen zijn moe van de politiek en hebben geen zin om te stemmen.

Echter, in deze tijd waarin dieren, mensen en planten aan het bezwijken zijn (dood gaan) door de vervuiling, is het een noodzaak om de gaan stemmen op de enige partij die hieraan iets wil doen en dat is de Partij voor de Dieren.

Immers er zijn tekenen en de eerste wetenschappelijke bewijzen dat dieren ziek worden en sterven aan geopatische belasting, fijnstof, verkeerd geluid, vies water, slecht voer, vervuilde grond, stank die grote delen van Nederland beheerst (door boeren) en ook wij mensen en niet te vergeten de planten.

Vroeger was ik vaak op de boerderij te vinden. Die waren zoals u weet kleinschalig en de mest stonk niet net zo min als de verse mest van paarden of wilde runderen in de bossen. Maar doordat we de dieren ziek maken door verkeerde voeding en hun auto immuunsysteem verzwakken met antibiotica ziet hun ontlasting er niet alleen als diarree uit maar gaat al gisten in hun lijf en later in de giertank.

Zo vervuilen we met onze grootschalige veeteelt ons land en anders wel andere delen van de wereld. Als we echt willen dat we weer gezond voedsel kunnen eten, gezonde dieren hebben en als mens weer genereren (gezonder worden) in plaats van elke generatie steeds verder degenereren (zieker worden) dan moeten we bereid zijn daarvoor de tol te betalen.

Genoeg bedrijven die duurzaam kunnen werken. Slechts de grootindustrie dreigt dan naar het buitenland te gaan als de regels hier strengen worden zoals bijvoorbeeld extra belasting op CO2 uitstoot.

Dat laat zien dat veel bedrijven niets hebben met dieren, planten en mensen. Ze hebben slechts oog voor in hun ogen deze zeer egocentrische mensen die als crimineel mogen worden beschouwd omdat ze bewust willens en wetens het leven verzieken en u en mij gezonde lucht, schoon water en gezonde grond en voedingsstoffen ontnemen.

Zoals gezegd is er maar een partij die dit allemaal allesomvattend kan helpen voorkomen en de neuzen de goede kant op weet te krijgen en dat is de PvdD.

Pauline Laumans


Naar het andere nieuws van vandaag