HIIT training geeft endorfines vrij in de hersenen

UNIVERSITEIT VAN TURKU

Finse onderzoekers aan de universiteit van Turku hebben aangetoond dat de vrijlating van door sport ge´nduceerde endorfine in de hersenen afhangt van de intensiteit van de activiteit. Endorfine vrijgave ge´nduceerd door sport kan een belangrijk mechanisme zijn dat de motivatie en het onderhoud van de reguliere fysieke activiteit be´nvloedt.

Een recente studie uitgevoerd op het Turku PET Center, Universiteit van Turku, toont aan dat de populaire intensieve intensiteitstraining (HIIT) leidt tot vrijlating van endorfine in de hersenen die de fysieke en emotionele stress, veroorzaakt door de intensieve oefening, kan verlichten. Een minder veeleisende, traditionele ÚÚn uur durende aŰrobe oefening veroorzaakt geen soortgelijke vrijlating van endorfine.

In de studie verhoogde HIIT de afgifte van endorfine en andere opio´de peptiden in de hersenruimten die pijn en emoties bestrijden. Daarnaast induceerde HIIT negatieve gevoelens bij de proefpersonen, die geassocieerd waren met een hogere vrijgave van endorfine. Hoewel een uur durende aŰrobe oefening geen significante afgifte van endorfines veroorzaakte, verhoogde het de aangename gevoelens en euforie, die gecorreleerd zijn met de vrijlating van endorfine.

- Onze resultaten wijzen erop dat de intensiteit van de activiteit invloed heeft op de vrijlating van endorfine en dat het opio´de systeem van de hersenen betrokken is bij zowel positieve als negatieve gevoelens die worden veroorzaakt door lichamelijke inspanning die op verschillende intensiteiten worden uitgevoerd, aldus doctoraat kandidaat Tiina Saanijoki van het Turku PET Center.

- Vrijlating van sport ge´nduceerde endorfine kan een belangrijk mechanisme zijn dat de motivatie van de oefening en het onderhoud van de reguliere oefening ondersteunt. Bij gematigde trainingsintensiteiten kunnen de aangename sensaties die veroorzaakt worden door de mogelijke vrijlating van endorfines de normale oefening bevorderen. Bij zeer hoge trainingsintensiteiten lijkt de afgifte van endorfines gekoppeld te zijn aan verhoogde negatieve gevoelens en pijn, en kan nodig zijn om de emotioneel en fysiek veeleisende uitdaging te beheren. Zulke negatieve gevoelens kunnen echter verdere activiteit ontmoedigen. Uitoefeningsintensiteit moet in aanmerking worden genomen bij het starten van nieuwe trainingsroutes, zegt Saanijoki.

De studie werd uitgevoerd met behulp van positron emissie tomografie (PET). De deelnemers werden ge´njecteerd met een radioactieve verbinding die zich aan de opio´de receptoren van hun hersenen bindt. Radioactiviteit in de hersenen werd gemeten met de PET-scanner in drie condities: na een matige aŰrobe intesiteitstraining van 60 minuten, na een intensieve (HIIT) sessie en na rust.

De bevindingen werden gepubliceerd op 19 juli 2017 in het wetenschappelijke tijdschrift Neuropsychopharmacology Journal.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica