Kwik in vis, schaal- en schelpdieren verhoogt het risico op ALS


American Academy of Neurology.

MINNEAPOLIS - Volgens een voorlopige studie die zal gepresenteerd worden op de de 69e Annual Academy Meeting of Neurology in Boston, van 22 tot 28 april 2017, kan het eten van vis en zeevruchten dat veel kwik bevat worden gekoppeld aan een hoger risico op amyotrofe lateraal sclerose (ALS). Echter, vis en schaaldieren als een vast onderdeel van het dieet wordt niet geassocieerd met ALS.

"Voor de meeste mensen is het eten van vis is een onderdeel van een gezonde voeding," zei studie auteur en Fellow van de American Academy of Neurology, Elia Stommel, MD, PhD, van Dartmouth College in Hanover, N.H . "Maar er blijven vragen over de mogelijke gevolgen van kwik in vis."

Hoewel de precieze oorzaak van ALS onbekend is suggereren sommige eerdere studies dat kwik een risicofactor is voor de ziekte. In de Verenigde Staten is het eten van vis, verontreinigd met de neurotoxische metalen, de primaire bron van blootstelling aan kwik.

Vaak aangeduid als de ziekte van Lou Gehrig is ALS een progressieve neurologische ziekte die het vermogen van de zenuwcellen om te interageren met de spieren van het lichaam, afneemt. Vroege symptomen van de ziekte kunnen bestaan uit spiertrekkingen en zwakte in één van de ledematen. Het ontwikkelt zich meestal tot volledige verlamming van het lichaam, zoals de spieren die nodig zijn om te spreken, te eten en te ademen. Er is geen remedie voor ALS en uiteindelijk is de ziekte fataal.

Voor de studie ondervroegen de onderzoekers 518 personen, 294 van hen hadden ALS, over de hoeveelheid vis en zeevruchten die ze aten. Deelnemers meldden de soorten vis die ze aten en of die werd gekocht of zelf gevangen.

Onderzoekers schatten de jaarlijkse blootstelling aan kwik op basis van de gemiddelde kwik niveaus in de soorten vis en de frequentie die de deelnemers hadden gemeld dat ze vis aten. Zwaardvis en haai zijn voorbeelden van vissen die veel kwik bevatten, terwijl zalm en sardines meestal lage niveaus hebben. Onderzoekers hebben het niveau aan kwik gemeten in teennagel monsters van de deelnemers met ALS en vergeleken met de niveaus bij personen zonder ALS.

De studie wees uit dat onder de deelnemers die regelmatig vis en zeevruchten aten en zich in de top 25 procent van de geschatte jaarlijkse kwikinname bevonden, dubbel zoveel risico op ALS hadden. 61 procent van de mensen met ALS bevonden zich in de top 25 procent van de geschatte inname van kwik, in vergelijking met 44 procent van de mensen die geen ALS hadden. Zij vonden ook dat personen met hogere kwikconcentraties gemeten in teennagelknipsels een verhoogd risico hadden op ALS.

De auteurs benadrukken dat deze studie niets afdoet aan het feit dat het eten van vis een groot aantal voordelen biedt voor de gezondheid. De studie suggereert dat het publiek zou kiezen voor vis met een laag kwikgehalte gevangen in gebieden waar het kwikgehalte gekend en laag is. Meer onderzoek is nodig voordat richtlijnen voor vis-consumptie i.v.m. de neurodegeneratieve ziekte kunnen worden voorgeschreven.

Op dit moment geeft de American Food and Drug Administration (FDA) als aanbeveling voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd en kinderen om wekelijks 2 tot 3 maaltijden met vissoorten zoals zalm en sardines, die weinig kwik bevatten, te eten omwille van hun hoog gehalte aan voedingsstoffen en gunstige omega -3 vetzuren. De FDA adviseert het vermijden van vis met de hoogste niveaus kwik zoals haai en zwaardvis. Hou rekening met waterspecifieke adviezen bij het consumeren van vis gevangen door familie of vrienden.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het andere nieuws van vandaag