Verhoogde stressniveau’s bij Noorse kinderen in de kinderopvang


Langere dagen leiden tot hogere niveaus van cortisol, een stress-gerelateerd hormoon bij jonge kinderen.

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.

Cortisol is een hormoon dat stress aangeeft. Overmatige stress kan emotionele reacties uitlokken gerelateerd aan uitdagingen die een individu niet aankan.

Verschillende internationale studies hebben eerder geconstateerd dat jonge kinderen een verhoogd niveau aan cortisol vertonen bij een opvang van een hele dag terwijl het niveau constant blijft wanneer zij thuis blijven. Dit leidde tot speculatie dat kinderopvang een uitdaging is voor jonge kinderen die in een grote groep moeten verblijven en interacties met andere kinderen moeten ondergaan ver van hun ouders. Er zijn geen studies die onderzocht hebben of stress door kinderopvang negatieve effecten heeft op lange termijn.

Onderzoekers van de drie Noorse regionale centra voor kinderopvang en geestelijke gezondheid bij adolescenten - de Norwegian University of Science and Technology’s RKBU Central Norway, RBUP East & South and the University of Oslo - hebben nu gevonden dat de Noorse peuters een stijging vertonen van het stresshormoon cortisol tijdens hun kinderopvang dagen tegenover lagere niveaus als ze thuis zijn.

Bovendien bleek uit deze studie dat kinderen met de langste dagen kinderopvang (8-9 uur) een stijging van cortisol vertoonden gedurende de dag. Kinderen die 7 uur of minder uren per dag op kinderopvang waren, vertoonden geen toename.

Voor beide groepen werd de cortisol gemeten rond 10:00 en 15:00. Deze bevindingen tonen een correlatie tussen de tijd die kinderen in de kinderopvang blijven en hun stressniveaus.\

Dit is belangrijke informatie aangezien de meeste Noorse één- en tweejarigen meer dan 40 uur per week verblijven in de kinderopvang. Het blijkt dat peuters die het langst verblijven op kinderopvang extra middelen moeten inzetten om de uitdagingen en/of de lange scheiding van hun ouders te kunnen ondergaan. Deze kinderen vragen veel begrip van verzorgers en ouders.

De onderzoekers onderlijnen dat de studie een aantal beperkingen heeft en de resultaten met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Deze studie zou moeten gevolgd worden door een grotere met een breder scala van deelnemers om te zien of de bevindingen dezelfde zijn en om te onderzoeken of er eventuele verschillen zijn tussen verschillende groepen van kinderen.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het andere nieuws van vandaag