Kindermisbruik in de Rooms Katholieke kerk


PREVENTIE MOET FUNDAMENTEEL ANDERS WORDEN AANGEPAKT EN IS NIET LANGER EEN TAAK VAN DE KATHOLIEKE KERK

De VN Commissie Rechten van het Kind concludeerde in 2014 in een vernietigend rapport dat het Vaticaan er in honderd jaar een puinhoop van had gemaakt wat betreft de aanpak van misbruik en geweld jegens kinderen en kwetsbaren. Diezelfde VN Commissie adviseerde vervolgens het Vaticaan beter onder zoek te doen. Dat onderzoek moet echter uit handen van de katholieke kerk worden genomen.

REPRESSIE
Om misbruik en geweld door religieuzen jegens afhankelijken te voorkomen is het noodzakelijk dat de gevolgen van het repressieve vormingssysteem worden onderzocht. Wat doen repressie op seksualiteit, verplicht zwijgen, verplicht gehoorzamen, en een leven in een mannen c.q. vrouwen gemeenschap met de mens die dat alles ondergaat? Welke invloed heeft dat alles op de ontwikkeling van bijvoorbeeld de seksuele identiteit, empathie, zelfreflectie en sociaal gedrag? Het Vaticaan onderzocht nooit of mensen die de zwaar repressieve vorming ondergingen ook geschikt zijn om te werken met kinderen en kwetsbaren; dat werd zomaar aangenomen, maar zo vanzelfsprekend is dat helemaal niet. Integendeel. Psychiater Kees Trimbios constateerde vorige eeuw dat religieuzen vier maal zo vaak verslaafd zijn dan niet religieuzen, er ‘vooral seksellende’ was en veel ‘seksueel zeer gestoorde mensen’! Repressie is de hofleverancier van agressie. Onderzoek moet aantonen of repressieve vorming van religieuzen ook hofleverancier is van het seksuele geweld en mishandeling. In het belang van preventie is daartoe onafhankelijk wetenschappelijk ontwikkelingspsychologisch, sociologisch en neuropsychologisch onderzoek vereist. Het is ook een ereschuld die de RK Kerk heeft aan de talloze slachtoffers. Stilzwijgen en tegenwerking zijn zelfs misdadig.

PREVENTIE
De recente misbruikaffaires speelden zich af in drie van de zes werelddelen; in de V.S. Europa en in Australië. De katholieke kerk is momenteel echter booming in Azië, Afrika en Zuid-Amerika en voorkomen moet worden dat de geschiedenis zich daar herhaalt. Meer dan ooit moet het doel nu dus zijn preventie, maar het item preventie wordt alsmaar stiefmoederlijk benaderd. Het gaat wat dat betreft al meer dan een eeuw mis. De krachtigste maatregel, ooit door de RK Kerk ingesteld, was een verbod op een-op-een-contact met kinderen en kwetsbaren.

Dat verbod werd echter massaal overtreden en handhaving en correctie faalden. De veiligheid van kinderen en kwetsbaren stond én staat kennelijk niet centraal! De RK Kerk is een gesloten bolwerk en dermate solidair met zichzelf gebleken, dat onderzoek naar de aanwezigheid van een Stockholm Syndroom nadrukkelijk aangewezen is. Ten aanzien van een Stockholm Syndroom is de RK Kerk niet veel anders dan sektes, alwaar die blinde trouw standaard is.

GETALLEN
De vraag is gerechtigd of misbruik en geweld jegens kwetsbaren als structuréél gekwalificeerd kan worden. De vraag of de vorming tot religieus de in ontwikkeling zijnde (jonge) mens heeft weerhouden een volwassen persoonlijkheid te worden behoeft dringend beantwoord. Met zoveel repressie vanwege het door Rome opgelegde vormingssysteem moet het (bijna?) ondoenlijk zijn voor de jonge mens te groeien tot een volwassen sociaal geïntegreerd persoon.

Denk hierbij ook aan het begrip wereldvreemd, dat voortdurend ten opzichte van religieuzen wordt gebezigd. De katholieke kerk blonk (en blinkt) tot nog toe uit in verzet waar het openheid van dossiers betrof. Met betrekking tot het aantal slachtoffers wordt alom gesproken over ‘het topje van de ijsberg’. Een Duits rapport sprak van rond de 800.000 slachtoffers wereldwijd.

Maar alleen het relatief kleine Ierland telt al 60.000 slachtoffer dossiers! Talloze malen groter zijn de V.S. Europa en Australië tezamen! De waarheid achter ‘het topje van der ijsberg’ krijgt zo beschouwd wel een heel naar gezicht. Deskundigen gaan ervan uit dat één dader, levend in omstandigheden als religieuzen, gemiddeld tenminste 25 slachtoffers maakt ! Algemeen wordt aangenomen dat 90-95% van seksueel geweld niet wordt aangegeven en hooguit 10 % van het werkelijke aantal daders wordt bekend.

Een simpele rekensom leidt tot een duizelingwekkend aantal slachtoffers wereldwijd. De uitspraak ‘topje van de ijsberg’ krijgt zo een werkelijk gruwelijk gezicht!

EREPLICHT EN ERESCHULD
De katholieke kerk heeft wat aangaande zelfreiniging en preventie alle krediet verspeeld. Wat de RK Kerk wel kan doen is haar ereschuld inlossen voor alle falen en, in afwijking van het VN advies, haar steun geven aan onafhankelijk onderzoek. Paus Franciscus zei op 29/11 2013: Vorming van religieuzen moet vorming van het hart zijn, geen politieachtige bezigheid.

Is dat laatste het geval, dan leidt men “kleine monsters” op. Dit zei paus Franciscus tijdens een gesprek met algemeen oversten van religieuze ordes en congregaties dat het Italiaanse jezuïetentijdschrift Civilta Cattolica in 2014 publiceerde. Deze kleine monsters vormen dan het volk van God. Daar krijg ik werkelijk kippenvel van, aldus de paus. Hoogste tijd dat de RK Kerk haar ereschuld inlost en de gevolgen van de eigen repressieve vorming onafhankelijk wetenschappelijk laat onderzoeken.

De wereld mag groot respect hebben voor de maatschappelijke inzet van religieuzen, maar wat de veiligheid van kinderen en kwetsbaren betreft faalde de RK Kerk. Onderzocht moét worden of religieuzen, gezien hun zelf gekozen en traumatiserende vorming, wel geschikt zijn om met kinderen en kwetsbaren te werken. Omdat de staat religieuzen lang geleden ‘onbeperkt toegang’ gaf tot kinderen, is het ook háár ereplicht dergelijk onderzoek te stimuleren.

Vanaf Nederlands grondgebied zijn eindverantwoordelijke congregaties ook nu nog volop actief in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, waar miljoenen kinderen mogelijk hetzelfde gevaar lopen als tallozen eerder in de V.S., in Australië en in Europa. De geschiedenis mág zich niet herhalen. Wir haben es gewusst!

December 2016,
De schrijver van dit artikel is bij de redactie bekend.


Nuttige links

- Bezoek ook eens de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontdek onze honderden thema pagina's
- Overzicht lezingen en lesdagen - Edusana.nl
- Overzicht evenementen, beurzen en uitjes in Nederland

- Leden : download nu alle thema dossiersTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media