Vette brandstoffen vormen de weg voor de verspreiding van kankercellen


VIB (het Vlaams Instituut voor Biotechnologie)

Kankercellen verspreiden zich in het lichaam door het bevorderen van de groei van nieuwe 'wegen' waarlangs zij zich verplaatsen. Een internationaal en multidisciplinair team van onderzoekers, onder leiding van Prof. Dr. Peter Carmeliet (VIB-KU Leuven), ontdekte dat een verschuiving naar meer vetgebruik vereist is voor de ontwikkeling en groei van deze "wegen", genoemd lymfevaten - een speciaal soort bloedvaten. Deze ontdekking opent de weg naar de ontwikkeling van therapieŽn om de lymfatische groei bij kanker te beperken door zich te richten op het verbruik van vetten.

De verspreiding van kanker, metastase genoemd, is ťťn van de belangrijkste en levensbedreigende complicaties van kanker. Huidige chemotherapie en radiotherapie kunnen effectief kanker behandelen veel kankers, echter veroorzaakt de verspreiding van kankercellen naar meerdere plaatsen in het lichaam de meeste sterfgevallen. Opdat kankercellen zich zouden kunnen verspreiden moeten zij een reeds bestaande 'weg' vinden of een nieuwe weg bouwen. Lymfevaten, een gespecialiseerde vorm van vaten met vloeistof in plaats van bloed, vormen de primaire routes waarlangs de kankercellen zich verspreiden. De vorming van nieuwe lymfevaten, genoemd lymfangiogenese, is een slecht begrepen proces dat nog geen klinisch goedgekeurde geneesmiddelen kent voor de voorkoming van de groei.

Vette lymfatische brandstoffen.

Als uitbreiding van een recent werk gepubliceerd in toptijdschriften zoals Cell and Nature, heeft een team bestaande uit Drs. Brian Wong, Xingwu Wang en Annalisa Zecchin en geleid door Prof. Carmeliet, getracht de nutriŽntenbenutting (stofwisseling) van lymfevaten te onderzoeken. Het onderzoek begon met een eenvoudige vaststelling: lymfevaten gebruiken meer vet (vetzuren) dan bloedvaten. Dit is de eerste beschrijving van de nutriŽntenbenutting van lymfevaten. Het gebruik van medicijnen die de benutting van vet door lymfevaten voorkomen blokkeert lymfatische groei, een belangrijke stap in het voorkomen van metastases .

Wat cellen eten bepaalt wat ze worden.

Om te begrijpen waarom deze cellen zo afhankelijk zijn van vet onderzochten de wetenschappers hoe lymphevaten zich ontwikkelen. Lymfevaten transformeren uit bloedvaten tijdens de embryonale ontwikkeling, en deze studie toont aan dat de signalen die de bloedvaten transformeren naar lymfevaten ook hun 'smaak' veranderen en liever vet eten. De nieuwigheid van deze ontdekking is dat deze 'transformatie' gebaseerd is op een stijging van de benutting van vet. Hierbij wordt het vet gebruikt om moleculen te genereren die belangrijke factoren, die de expressie van de genetische code reguleren, genoemd epigenetische veranderingen, veranderen die kunnen zorgen voor de functie van lymfevaten. De harde-bedrading van de genetische code (DNA) zelf is niet veranderd door vet, maar het gebruik van deze code die de lymfatische gen handtekening definieert wordt gemoduleerd. Een belangrijk translationeel aspect aan deze bevinding was het bewijs dat bevoorrading door een andere (vet) voedingsbron de groei en de functie van lymfevaten zou kunnen herstellen.

Dr. Brian Wong (VIB-KU Leuven). "Onze studie toont aan dat het gebruik van vet door lymfevaten is geprogrammeerd in hun ontwikkeling en nodig is voor hun groei en functie We hebben dat wij door het verbeteren of voorkomen van het gebruik van vet (of vet bijproducten), wij de groei van lymfevaten kunnen controleren. "

De volgende stappen bij het voorkomen van kankercelverspreiding en behandeling van kankerpatiŽnten

De directe volgende stappen van dit onderzoek zijn duidelijk en tweeledig. Enerzijds zullen inhibitoren van vetgebruik op grote schaal getest worden op hun vermogen om metastasen bij verschillende typen van kanker te reduceren. Anderzijds willen wij testen of dieetvet supplementen (bijvoorbeeld in de vorm van ketonlichamen gebruikt door atleten) foutieve lymfevaten kunnen genezen, een belangrijke complicatie bij kankerpatiŽnten die een chirurgische ingreep ondergaan, wat leidt tot de slopende zwelling en dysfunctie van armen en benen, lymfoedeem genaamd, waarvoor geen geneesmiddel beschikbaar is.

Prof. Peter Carmeliet (VIB-KU Leuven): "Onze verdere studies richten zich op het vertalen van deze bevindingen naar kankervorming. Voorheen konden wij geen medicijnen ontwikkelen die zich richten op de groei van lymfevaten omdat we niet begrepen hoe ze zich ontwikkelen en functioneren. Ons werk demonstreert het belang van hun afhankelijkheid van vet en biedt wezenlijke stappen voor het ontwikkelen van effectieve geneesmiddelen om overmatige lymfatische groei te voorkomen bij kanker, maar ook voor de behandeling van invaliderende complicaties van lymfoedeem. "

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het andere nieuws van vandaag