Langdurig gebruik van anti-inflammatoire middelen kan het risico op kanker gerelateerde sterfgevallen voor bepaalde patiŽnten verhogen


Andere factoren - zoals gewichtsverlies, een gezonde voeding en ophouden met roken - blijven de top strategieŽn voor risico-reductie, zowel voor de ontwikkeling van kanker als vroegtijdige kanker gerelateerde sterfgevallen.

OHIO STATE UNIVERSITY WEXNER MEDICAL CENTER.

Columbus, Ohio - Volgens een nieuwe op populatie gebaseerde studie onder leiding van de Ohio State University Comprehensive Cancer Center - het Arthur G. James Cancer Hospital en Richard J. Solove Research Institute (OSUCCC - James), wordt regelmatig gebruik van over-de-toog niet-steroÔdale ontstekingsremmers (NSAID's), zoals aspirine en ibuprofen, geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte onder patiŽnten met type 1 baarmoederkanker.

In deze observationele studie heeft een multi-institutioneel team van kankeronderzoekers getracht de associatie van regelmatig gebruik van NSAID's en het risico op overlijden aan baarmoederkanker onder een cohort van meer dan 4000 patiŽnten, vast te leggen.

Zij vonden dat regelmatig gebruik van NSAID's geassocieerd is met een 66 procent verhoogd risico op sterven aan baamoederkanker bij vrouwen met type 1 kanker, een minder agressieve vorm van de ziekte. Het verband was statistisch significant bij patiŽnten met vroeger of actueel NSAID gebruik op het moment van de diagnose, maar het was het sterkst bij patiŽnten die NSAID al meer dan 10 jaar hadden gebruikt maar waren gestopt voor de diagnose. Men vond geen verband tussen het gebruik van NSAID's met mortaliteit in geval van de agressievere Type 2 kanker.

"Er is een toenemend bewijs dat chronische ontsteking betrokken is bij baarmoederkanker en zijn progressie en uit recente gegevens blijkt dat de remming van de ontsteking door middel van het gebruik van NSAID's een rol speelt", zegt Theodore Brasky, PhD, mede auteur van de studie en kanker epidemioloog aan OSUCCC - James. "Deze studie geeft een duidelijk verband en dat verdient aanvullend onderzoek om ons te helpen de biologische mechanismen achter dit fenomeen te begrijpen. Onze bevinding was verrassend omdat ze indruist tegen eerdere studies die suggereren dat NSAID's kunnen gebruikt worden om de ontsteking en het sterfterisico bij bepaalde kankers zoals colorectale kanker, te verminderen.

De onderzoekers wijzen erop dat informatie over specifieke doseringen en het gebruik van NSAID's na de operatie niet beschikbaar was in de huidige studie, wat een aanzienlijke beperking betekent.

"We blijven de biologische mechanismen analyseren waar ontsteking een rol speelt in de progressie van de kanker bij deze groep van patiŽnten,Ē voegt Ashley Felix, Phd, mede auteur van de studie en epidemioloog aan OSUCCC - James and College of Public Health.

Zij rapporteerden hun bevindingen in het 16 december 2016 nummer van het Journal of the National Cancer Institute.

"Deze resultaten zijn intrigerend en verdienen verder onderzoek," zegt David Cohn, MD, directeur van de gynaecologische oncologie afdeling aan OSUCCC - James en medeauteur van de studie. "Het is belangrijk om te onthouden dat baarmoederkanker patiŽnten veel meer kans hebben om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan aan hun kanker, zodat vrouwen die NSAID nemen om hun risico op een hartaanval te verminderen dit moeten voortzetten onder leiding van hun artsen. Terwijl deze vaststellingen interessant zijn, zijn er nog onvoldoende gegevens om een algemene aanbeveling voor of tegen NSAID's om het risico van kanker-gerelateerde sterfte te verminderen, te verkondigen. "

Cohn zegt dat elke vrouw die zich zorgen maakt over over de risico's van langdurig gebruik van NSAID's dit moet voorleggen aan haar arts.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het andere nieuws van vandaag