Samenhang tussen meer sociale online contacten en toename gevoel van isolement


UNIVERSITY OF PITTSBURGH SCHOOLS OF THE HEALTH SCIENCES

Hoe meer tijd jongvolwassenen doorbrengen op sociale media, hoe waarschijnlijker het is dat zij zich sociaal geďsoleerd voelen, aldus een landelijke analyse onder leiding van wetenschappers van de Pittsburgh School of Medicine. Naast de tijd die online werd doorgebracht, bleek ook de frequentie van het gebruik samen te hangen met een verhoogd gevoel van sociaal isolement.

De bevindingen, die vandaag in het American Journal of Preventive Medicine zijn verschenen, suggereren dat het gebruik van sociale media geen panacee is om een gevoel van afgescheidenheid – het gevoel gebrek te hebben aan sociale verbondenheid, echte betrokkenheid bij anderen en vervullende relaties – te helpen verminderen. Eerder is al verband gelegd tussen sociaal isolement en een verhoogd risico op overlijden.

“Dit is een belangrijk onderwerp van onderzoek, want psychische klachten en sociaal isolement hebben epidemische vormen aangenomen onder jongvolwassenen,” zegt hoofdauteur dr. Brian A. Primack, hoofd van Pitt’s Center for Research on Media, Technology and Health en onderdirecteur voor Gezondheid en Samenleving bij Pitt’s Schools of the Health Sciences. “We zijn inherent sociale wezens, maar het moderne leven leidt eerder tot afgescheidenheid. Hoewel het kan lijken dat de sociale media juist mogelijkheden bieden om de sociale leegte te vullen, wijst deze studie volgens mij eerder uit dat het niet de oplossing is waar men op hoopte.”

In 2014 deden Primack en zijn collega’s onderzoek onder 1787 volwassen van tussen de 19 en 32 jaar oud uit de VS, waarbij de deelnemers op vragenlijsten invulden hoe vaak en hoe lang zij doorbrachten op de 11 populairste sociale-mediaplatforms op dat moment: Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine en LinkedIn.

De mate van het door de deelnemers ervaren isolement werd gemeten, met behulp van een gevalideerd assessmentinstrument genaamd de Patient-Reported Outcomes Measurement Information System.

Zelfs als werd gecorrigeerd op een aantal sociale en demografische factoren, bleek dat deelnemers die meer dan twee uur per dag op de sociale media doorbrachten twee keer zoveel kans liepen op een gevoel van sociaal isolement dan degenen die minder dan een half uur per dag op sociale media zaten. En degenen die de verschillende mediaplatforms 58 keer of vaker per week bezochten, hadden ongeveer drie keer zoveel kans op een gevoel van sociaal isolement dan degenen die minder dan negen keer per week op de sociale media doorbrachten.

“We weten nog niet wat het eerst kwam: het sociale mediagebruik of de ervaren sociale afgescheidenheid,” zegt seniorauteur Elizabeth Miller, hoogleraar kindergeneeskunde aan Pitt en hoofd van de afdeling Adolescent and Young Adult Medicine bij het Kinderziekenhuis van UPMC. “Het is mogelijk dat jongvolwassenen die zich in eerste instantie al geďsoleerd voelden zich gingen richten tot de sociale media. Of het zou kunnen dat hun grotere gebruik van die media op de een of andere manier leidde tot een gevoel van afgescheidenheid van de echte wereld. Het kan ook een combinatie van beide zijn. Maar zelfs als de sociale afgescheidenheid eerst kwam, lijkt dat gevoel niet af te nemen door tijd online door te brengen, zelfs niet in vermeende sociale situaties.”

De onderzoekers hebben verscheidene theorieën om te verklaren hoe een verhoogd gebruik van sociale media gevoelens van sociaal isolement zouden kunnen aanwakkeren, zoals:

Sociale-mediagebruik komt in de plaats van meer authentieke sociale ervaringen, want hoe meer tijd iemand online doorbrengt, hoe minder tijd er is voor echte interactie met anderen. Bepaalde karakteristieken van de sociale media zorgen voor een gevoel van uitsluiting, zoals wanneer iemand foto’s van vrienden ziet die het gezellig hebben tijdens een gebeurtenis waarbij hij of zij niet is uitgenodigd. Blootstelling aan enorm geďdealiseerde voorstellingen van het leven van leeftijdsgenoten op de sociale media kan gevoelens van afgunst opwekken en het misplaatste geloof dat anderen een gelukkiger en succesvoller leven leiden dan zijzelf. De huisarts Primack en kinderarts Miller moedigen allebei artsen aan om patiënten te vragen naar hun sociale-mediagebruik en om het gebruik ervan te verminderen als er een verband lijkt te zijn met symptomen van sociaal isolement. Zij wijzen er echter wel op dat er veel meer onderzoek nodig is om de nuances rondom het sociale-mediagebruik beter te begrijpen.

“Er worden op heel veel verschillende manieren contacten onderhouden op de sociale media,” aldus Primack, die ook hoogleraar geneeskunde en kindergeneeskunde is aan Pitt. “In een groot bevolkingsonderzoek zoals dit kunnen we alleen algemene tendensen weergeven die wel of niet van toepassing kunnen zijn op individuen. Ik twijfel er niet aan dat sommige mensen bepaalde platforms op een specifieke manier gebruiken die ertoe leidt dat ze juist troost en een gevoel van sociale verbondenheid ervaren via de sociale media. De resultaten van dit onderzoeken laten ons echter wel zien dat het gebruik van sociale media over het algemeen eerder samenhangt met meer sociale afgescheidenheid dan met minder.”

Vertaling: Astrid Zwart


Naar het andere nieuws van vandaag