Houtkachels zijn goed voor het geweten maar slecht voor het hart


Onderzoekers van de McGill en Health Canada vinden dat luchtverontreiniging door houtgestookte kachels een verhoogd risico inhoudt op hartaanvallen bij ouderen.

McGill University.

Het risico van een acuut myocardinfarct bij ouderen die in en rond steden wonen is groter door de luchtverontreiniging veroorzaakt door het verbranden van biomassa in houtkachels.

Het is goed gedocumenteerd dat de luchtvervuiling in de grote steden hart- en longproblemen veroorzaakt. Maar wat zijn de gevolgen voor de mensen in kleinere stedelijke centra?

Door het vergelijken van gegevens over verontreiniging in drie steden in British Columbia (Prince George, Kamloops en Courtenay / Comox) met ziekenhuisopnames vonden onderzoekers van de McGill en Health Canada dat de stijgende concentraties van fijn stof door verbranding van hout verband heeft met een verhoogde ziekenhuisopname voor myocard infarct. Tijdens het koude seizoen, wanneer de vervuiling van houtkachels op haar hoogste was steeg het risico op hartaanvallen bij de patiŽnten van 65 jaar en ouder met 19%

"Wij vonden dat het verband sterker was wanneer de luchtverontreiniging veroorzaakt werd door verbranding van hout, zegt McGill University professor Scott Weichenthal, hoofdauteur van de nieuwe studie gepubliceerd in Epidemiology. Dit suggereert dat de bronnen van vervuiling en de deeltjes luchtverontreiniging wellicht niet even schadelijk zijn als het gaat om hart- en vaatziekten. "

Verbetering van de volksgezondheid.

Scott Weichenthal denkt dat de bevindingen steden in Canada zullen aanzetten om de luchtverontreiniging door open haarden en houtkachels aan te pakken. Het verhogen van de wintersmog waarschuwingen heeft steden zoals Montreal al aangezet om langs statuten huiseigenaars te verplichten hun houtstoven te registreren en uiteindelijk hun kachels te vervangen door schonere bronnen van verwarming. De studie, zegt Weichenthal, geeft een aanzet tot ďinitiatieven voor het terugdringen van de luchtverontreiniging door residentieel hout branden in het belang van de volksgezondheid."

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het andere nieuws van vandaag