Het leven begrijpen is vaak pijnlijk


Toen is ooit begon met de basisoefeningen - voordat ik kon beginnen aan het leren lezen van energie - en daarvoor dus allerlei oefeningen deed kon ik niet bevroeden wat een enorme impact het helder maken (opschonen) van een kleur met mijn lichaam en geest kon doen.
Dit is een van de vele oefeningen voordat je toekomt aan leren lezen van energie of het in balans zetten van energie. Na ruim acht jaar trainen en vele consulten kan ik zeggen dat ik steeds meer inzicht in het leven heb gekregen.

Soms was een consult erg pijnlijk omdat het me inzicht gaf in mijn eigen levenservaringen van dit of een vorig leven met alle ellende die daarbij hoorde. Ik leerde echter ook dat ik het (on)bewust) was die dit creŽerde. Ik ervoer ook dat een ieder van alles moet meemaken van meerdere kanten (bijvoorbeeld verkrachter <> verkrachte) voordat er inzicht kan komen in het hoe en waarom.

De inzichten die ik aldus kreeg zijn soms zo ver verwijderd van wat ik ooit door overdracht en cognitieve (aangeleerde kennis) heb geleerd, dat het dan ook niet altijd makkelijk is om dit in de buitenwereld te verkondigen. Meestal lukt het in een sessie wel omdat je er dan dieper op in kan gaan of omdat de readee bezig is met dat thema en het daarom raakt.

Zo zijn er momenteel kerken die de werken van de Barmhartige Samaritaan verkondigen. Helaas snappen ze niet waar het werkelijk om gaat. Met hun houding laten ze mensen vele levens lang in vicieuze cycli of als een blind paard rond de molensteen lopen zonder dat er vooruitgang gemaakt wordt omdat men niet inziet wat er geleerd moet worden.

Leren betekent energieverhoging en energieverhoging betekent LEVEN. Het betekent niet bang zijn voor destructie maar meegaan met de transformatie en weer gaan creŽren. Zo word je als mens steeds bewuster en krijg je een hoger energiebewustzijn.

Zo betekent eten geven aan hongerigen dat je mensen geestelijk voedsel moet geven opdat ze leren zichzelf overeind te houden c.q. bewust te worden.

Zo betekent kleden van de naakten dat je mensen het juiste aurakleed aanreikt. Bijvoorbeeld door healing en door bewustwording.

Zo betekent wonden reinigen niet dat je maar een pilletje moet nemen of er een pleister op moet plakken (ziekmakend) maar dat je moet leren waarom je die wond hebt gekregen en dan pas vragen aan je lichaam wat die wond nodig heeft (heelmeester).

Zo betekent onderdak geven niet dat je hen een huis moet geven, maar dat je hen moet leren thuis te komen bij hun innerlijke zelf.

Natuurlijk is het goed mensen ook letterlijk te helpen met eten, drinken, kleding en een huis. Veel belangrijker is het echter om hen onafhankelijk te maken en te leren inzien waarom ze hebben gekozen (onbewust) voor dat wat hen is overkomen.

Pas dan kunnen ze genezen en onafhankelijk worden door steeds bewuster te gaan leren leven.

Een Consult van een reader (die na jarenlange training) ver in het verleden maar ook naar mogelijke vervolgstappen kan kijken kan u helpen om uw weg in dit leven te leren begrijpen. Het scheelt u vele levens van vallen en opstaan.

Vertaling: Pauline Laumans


Naar het andere nieuws van vandaag