Bewijs dat magnesium botbreuken kan voorkomen


Magnesium zou de sleutel kunnen zijn om ervoor te zorgen dat een van de oorzaken van invaliditeit bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen zeer makkelijk te voorkomen is, aldus nieuw onderzoek onder leiding van academici van de universiteiten van Bristol en Oost-Finland.

Botfracturen zijn een van de hoofdoorzaken van fysieke beperkingen en een slechte gezondheid, vooral onder ouderen, en dit vergroot de druk op het gezondheidszorgsysteem. Het is bekend dat calcium en vitamine D een belangrijke rol spelen in de botgesteldheid. Maar ook magnesium is een essentiële voedingsstof en een belangrijk element in botten. Hoewel al eerder gesuggereerd is dat magnesium een gunstig effect zou kunnen hebben op de botgezondheid, zijn de effecten ervan op het voorkomen van botbreuken tot nu toe nog niet wetenschappelijk aangetoond.

Onderzoekers van de universiteiten van Bristol en Oost-Finland volgden 20 jaar lang 2245 mannen van middelbare leeftijd. Zij zagen dat mannen met minder magnesium in het bloed een verhoogd risico liepen op fracturen, vooral heupfracturen. Het risico op een fractuur was 44 procent kleiner bij mannen met een hoger magnesiumniveau in het bloed. Geen van de 22 deelnemende mannen met een erg hoog magnesiumniveau (> 2,3 mg/dl) liep een botbreuk op tijdens de periode dat ze werden gevolgd. In dezelfde studie bleek de inname van magnesium via de voeding geen verband te houden met breuken. Een uitkomst die ook in eerdere studies steeds aangetoond is.

Hoofdonderzoeker dr. Setor Kunitsor, van de Musculoskeletal Research Unit van de universiteit van Bristol, zegt: “De bevindingen wijzen uit dat het een veelbelovende maar nog onbewezen strategie zou kunnen zijn om te zorgen voor voldoende magnesium in het bloed, om botbreuken te voorkomen.”

Hoewel het magnesiumgehalte in het bloed afhangt van de inname ervan via voedsel en water, lijkt het erop dat dit niet opgaat voor ouderen, mensen met bepaalde darmaandoeningen, en voor mensen die bepaalde medicijnen slikken. Voor die mensen leidt het verhogen van de magnesiuminname via de voeding niet noodzakelijkerwijs tot verhoging van het niveau in het bloed. Dan zou het behandelen van de onderliggende aandoening samen met een magnesiumsupplement misschien een manier zijn om magnesiumgebrek te vermijden.

De nieuwe bevindingen kunnen gevolgen hebben voor de volksgezondheid, omdat een laag magnesiumgehalte bij veel mensen voorkomt. Dit geldt vooral voor mensen van middelbare leeftijd en ouderen die ook vaak botbreuken hebben. De meerderheid van deze mensen heeft geen symptomen. Omdat het magnesiumgehalte niet standaard in het ziekenhuis wordt gemeten, is het moeilijk om te weten wie een te laag niveau heeft. Deze bevindingen zouden een aanleiding kunnen zijn om initiatieven te ontwikkelen voor het toevoegen van het meten van magnesium aan de standaard bloedonderzoeken, vooral voor ouderen.

Professor Jari Laukkanen van de universiteit van Oost-Finland en hoofdonderzoeker, zegt: “Het bewijs suggereert dat het verhogen van de serum magnesiumconcentratie bescherming zou kunnen bieden tegen een toekomstig risico op fracturen; er zijn echter goed opgezette proeven nodig om de potentiële therapeutische resultaten van suppletie te onderzoeken.”

Vertaling: Astrid Zwart


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica