Volwassenen met autisme zien interesses als sterktes en carrièrerichting

Volwassenen die binnen het autisme spectrum vallen zien hun interesses als mogelijke onderwerpen voor de te kiezen studie of carrière, en tevens als manieren om angst te verminderen, zo blijkt uit een studie van de Steinhardt School of Culture, Education and Human Development van de New York University.

De bevindingen, die in het tijdschrift Occupational Therapy in Mental Health werden gepubliceerd, wijken af van de manier van denken die stelt dat sterke interesses negatief zijn en hanteren een perspectief waarbij wordt ingezien dat deze persoonlijke bezigheden juist sterktes en mogelijkheden vertegenwoordigen.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met autisme soms een intense interesse of voorliefde aan de dag leggen voor onderwerpen als wetenschap, technologie en kunst – zij ontwikkelen bijvoorbeeld een diepgaande en veelomvattende kennis over treinen, techniek, dieren, anime tekenfilms of cartoons. Van oudsher werden deze sterke voorliefdes als negatief gezien en als problematische ‘beperkingen’ of zelfs obsessies. Sommige deskundigen dachten dat de intensiteit van de interesses een beletsel voor mensen in het autismespectrum zou zijn om sociale relaties aan te gaan, doordat zij zo beperkt zijn in hun gespreksonderwerpen. Nu wordt echter afgeweken van dit op de negatieve kant gerichte perspectief en begint men in te zien wat de voordelen zijn van sterke voorliefdes. Onderzoekers zeggen nu dat de interesses sterktes kunnen zijn en dat het betere resultaten zal geven, zoals een grotere aandacht en betrokkenheid en een vermindering van angst bij autistische mensen, als van de interesses gebruik gemaakt wordt in plaats van ze te ontmoedigen.

Dit onderzoek keek naar de rol die de interesses spelen bij volwassenen met autisme. Er werd zowel gekeken naar hoe ze het omgaan ermee in de kindertijd hadden ervaren, als hoe ze de interesses nu in hun leven integreerden. De deelnemers waren 80 volwassene in het autismespectrum in de leeftijd van 18-70, die online een enquête invulden over hun speciale voorliefdes.

De bevinding was dat volwassenen met autisme een positief beeld hebben van hun interesses, zowel van die in hun kindertijd als van de huidige en zij geloven dat deze interesses dienen te worden aangemoedigd. Zij zien hun voorliefdes ook als een manier om angst te beteugelen; 92 procent van de deelnemers geeft aan dat het een kalmerend effect heeft om zich ermee bezig te houden.

“Veel van onze deelnemers beschouwden hun speciale interesses als ‘reddingsboei’, zegt schrijver van de studie Kristie Patten Koenig, voorzitter van het Department of Occupational Therapy aan Steinhardt.

Terugkijkend op hun kindertijd, meldden de deelnemers dat de meerderheid (53 procent) van de ouders positief hadden gestaan tegenover hun interesses, maar dat gold voor slechts 10 procent van de onderwijzers.

“Dit onderstreept een belangrijk hiaat op het vlak van onderwijs als het gaat om het steunen van studenten binnen het spectrum en de mogelijkheden om hun voorliefdes in de klas in te zetten en te benutten,” aldus Koenig.

De voorliefdes en interesses verschoven bij de meesten terwijl ze opgroeiden en volwassen werden, waarbij 68 procent van de deelnemers rapporteerde dat ze andere interesses hadden ontwikkeld tijdens het opgroeien – maar 19 procent had wel het hele leven lang gelijkblijvende interesses.

Het onderzoek biedt ook verdere ondersteuning voor het idee dat de interesses positief kunnen worden ingezet en benut in de klas en op het werk. Het is opmerkelijk dat 86 procent van de deelnemers meldde dat zij momenteel een baan hebben of een opleiding volgen waarin hun voorliefdes een plek hebben. Een van de deelnemers bijvoorbeeld, met een sterke interesse in computers en een hoge visuele gevoeligheid is succesvol als data-analist.

“De bevindingen ondersteunen een op sterktes gebaseerd paradigma dat tegengesteld is aan een model waarbij wordt uitgegaan van zwaktes en dat ervan uitgaat dat beperkte interesses en zintuiglijke gevoeligheden een negatieve invloed hebben,” voegt Koenig toe. “Werkgelegenheid bieden waarbij gebruik wordt gemaakt van de interesses en voorliefdes van mensen, kan ertoe leiden dat men het werk als fijn ervaart en dit draagt bij aan het algehele welzijn van de mensen.”

Vertaling: Astrid ZwartNuttige links

- Bezoek ook eens de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontdek onze honderden thema pagina's
- Overzicht lezingen en lesdagen - Edusana.nl
- Overzicht evenementen, beurzen en uitjes in Nederland

- Leden : download nu alle thema dossiers

 

 

Terug naar het hoofdmenu