Volwassenen met autisme maken meer consistente keuzes


ASSOCIATIE VOOR PSYCHOLOGISCHE WETENSCHAP

Mensen met autismespectrumcondities (ASC) tonen vaak een verminderde gevoeligheid voor contextuele informatie in perceptuele taken, maar nieuw onderzoek suggereert dat deze verminderde gevoeligheid daadwerkelijk kan leiden tot meer consistente keuzes in besluitvorming op hoog niveau.

De bevindingen, gepubliceerd in Psychological Science, een tijdschrift van de Vereniging voor Psychologische Wetenschappen, wijzen erop dat personen met ASC minder vatbaar zijn voor afleiding bij het evalueren en kiezen van het "beste" product.

"Mensen met autisme zijn inderdaad consistenter in hun keuzes dan de neurotypische populatie. Uit economisch perspectief suggereert dit dat mensen met autisme rationeler zijn en minder waarschijnlijk be´nvloed worden door de manier waarop keuzes worden gepresenteerd", zegt psychologisch onderzoeker George Farmer aan de Universiteit van Cambridge.

Terwijl tal van studies de prestaties van personen met ASC en neurotypische individuen hebben vergeleken op een verscheidenheid aan perceptuele taken op laag niveau, merkten Farmer en mede-auteurs William J. Skylark en Simon Baron-Cohen, van de Universiteit van Cambridge, op dat relatief weinig onderzoek hun prestaties had onderzocht op het gebied van besluitvorming.

ôMen dacht dat mensen met autisme zich meer concentreren op details en minder op het geheel - dit wordt vaak gevonden in meer perceptuele studies, bijvoorbeeld door te laten zien dat mensen met autisme minder vatbaar zijn voor sommige visuŰle illusies," legt Farmer uit. "We wilden weten of deze tendens ook geldt voor besluitvorming op hoger niveau."

De onderzoekers recruteerden 90 volwassenen met ASC en 212 neurotypische volwassenen om deel te nemen aan een online besluitvormingsstudie. De onderzoekers gebruikten 10 productparen en de producten in elk paar verschilden op twee dimensies. Belangrijk: de paren werden altijd gepresenteerd als onderdeel van een trio dat een derde afleidingsitem bevatte.

Deelnemers zagen elk paar twee keer - in ÚÚn geval was de bijbehorende afleiding ontworpen om product A te bevoordelen; in het andere geval werd het ontworpen om product B naar voor te schuiven. De deelnemers wezen de 'beste' optie aan uit de drie gepresenteerde producten.

Bijvoorbeeld, de deelnemers werden gevraagd om ÚÚn van de drie USB-stations te kiezen die variŰren naargelang hun capaciteit en hun levensduur. Product A heeft een capaciteit van 32 GB en een levensduur van 20 maanden, terwijl product B minder capaciteit heeft (16 GB), maar een langere levensduur (36 maanden). Het afleidingseffect, met een capaciteit van 28 GB en een levensduur van 16 maanden, is objectief slechter dan A en moet daarom worden genegeerd.

Deelnemers hebben ook testen afgelegd voor het beoordelen van aspecten van cognitieve vaardigheden en gedragingen die doorgaans geassocieerd zijn met ASC.

Met zuivere rationele economische besluitvorming zouden de afleidingsitems niet relevant zijn en de deelnemers zouden dezelfde keuzes maken bij beide keren dat producten A en B werden getoond. Als de afleidingsitems effectief waren, zouden de deelnemers hun selectie wisselen als de afleidingsitem veranderde. In het bovenstaande voorbeeld zouden mensen meer geneigd zijn om product A te kiezen met de aanwezige afleiding dan in het geval gewoon product A en B zouden worden vergeleken.

De resultaten laten zien dat, in vergelijking met neurotypische deelnemers, deelnemers met ASC meer consistente keuzes maken en minder schakelingen in hun selecties maakten.

In een tweede experiment werkten de onderzoekers met deelnemers uit de algemene bevolking, waarbij dezelfde taak werd georganiseerd met alleen degenen die in de bodem en top decielen scoorden van een gevalideerde maatstaf van eigenschappen die gewoonlijk in verband staan met autisme. Hun resultaten lieten een verzwakt patroon zien die vergelijkbaar is met dat van het eerste experiment: deelnemers die hoog scoorden op autistische eigenschappen hadden maakten consistente keuzes.

Samen wijzen de bevindingen erop dat personen met ASC minder kans hebben op een cognitieve vooroordelen die vaak hun neurotypische collega's be´nvloeden.

ôAfleiding wordt beschouwd als normatief in de conventionele economische theorie; verminderde contextgevoeligheid versterkt de stelling dat autisme niet in alle opzichten een 'handicap' is ', schrijven de onderzoekers.

"Deze bevindingen suggereren dat mensen met autisme minder vatbaar zijn om hun keuzes te laten be´nvloeden door de manier waarop informatie wordt aangeboden - bijvoorbeeld via marketingtricks bij de keuze tussen consumentenproducten," voegt Farmer toe.

De resultaten wijzen er ook op dat de verminderde gevoeligheid voor de context die geassocieerd wordt met ASC zich kan manifesteren bij cognitieve processen op laag niveau, wat nieuw is voor de aard van "autistische cognitie", beweren de onderzoekers:

"Veranderde voorkeuren in een keuzeproject waarbij mondeling beschreven consumentenproducten betrokken zijn, hebben behoefte aan een bredere karakterisering en ge´ntegreerde theorisatie over verschillende niveaus en domeinen van verwerking," concluderen ze.

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica