Antidepressiva gebruik door zwangere vrouwen wordt in verband gebracht met
kleine toename autisme

DREXEL UNIVERSITEIT
Middels een nieuw onderzoek blijkt dat antidepressiva medicijnen die tijdens de
zwangerschap zijn ingenomen gekoppeld kunnen worden aan de ontwikkeling van
autisme bij kinderen - hoewel het effect beperkt lijkt te zijn.

Door te kijken naar een cohort van kinderen die tussen 2001 en 2011 zijn geboren
in Stockholm, Zweden, zagen Brian Lee, PhD van de Drexel Universiteit, Craig
Newschaffer, PhD en hun mede-auteurs (met inbegrip van hoofdauteur Dheerai
Rai, PhD van de universiteit van Bristol) dat kinderen die geboren worden uit
moeders die op elk moment tijdens hun zwangerschap antidepressiva hebben
gebruikt, 45 procent meer kans hebben gediagnosticeerd te worden met autisme.

De analyse van het team liet echter zien dat slechts 2 procent van de autisme
gevallen zou kunnen worden voorkomen als het gebruik van antidepressiva bij
zwangere vrouwen volledig werd gestopt.

"Over het algemeen was de toename van het risico vrij klein," zei Lee. "Van de
kinderen die blootgesteld werden aan antidepressiva tijdens de zwangerschap, had
4,1 procent een autisme diagnose. In vergelijking hadden kinderen van moeders
met een geschiedenis van een psychiatrische stoornis, maar die tijdens de
zwangerschap geen antidepressiva gebruikt hadden, een prevalentie van 2,9
procent van autisme.”

De studie werd gepubliceerd in The BMJ (voorheen The British Medical Journal).
Het was gericht op prenatale antidepressiva, omdat deze medicijnen door de
placenta kunnen overgaan naar waar de foetus zich ontwikkelt.

Eerdere studies hebben associaties gevonden tussen antidepressivum gebruik
tijdens de zwangerschap en autisme bij kinderen, maar er was enige bezorgdheid
dat deze koppelingen de resultaten waren van andere factoren. Als zodanig trachtte
deze studie verschillende methoden te gebruiken om eventuele “verstorende
factoren" uit te sluiten.

Dit omvatte een onderzoek naar het gebruik van antidepressiva door de vader van
het kind tijdens de zwangerschap, het vergelijken van de kinderen met hun broers
en zussen en het vergelijken van kinderen met vergelijkbare kenmerken, en andere
methoden.

Geen van deze factoren leek een belangrijke invloed uit te oefenen op de
belangrijkste bevinding die de diagnoses verbindt met antidepressiva gebruik.
“Het algehele effect bleef,” zei Rai. “We waren specifiek op zoek naar consistentie
in de verschillende analyses die we hebben gedaan en de resultaten bleken te
kloppen.”

"We hebben verschillende analyses uitgevoerd die de validiteit van de bevindingen
lijken te ondersteunen," voegde Lee toe. "Omdat bijvoorbeeld een ouderlijke
geschiedenis van een psychiatrische aandoening verband houdt met een verhoogd
risico op autisme, hebben we onderzocht of het gebruik van antidepressiva door de
vader geassocieerd kan worden met autisme. Omdat er geen verhoogd risico was
door het gebruik van antidepressiva bij de vaders, suggereerde dit dat de toename
door moeders gebruik niet geheel te wijten was aan de onderliggende
psychiatrische stoornis.”

Het team constateerde dat prenataal antidepressiva gebruik alleen leek te zijn
gekoppeld aan een autisme diagnoses bij kinderen die geen intellectuele
beperkingen hadden. Deze vorm van autisme heeft een grotere kans op
erfelijkheid, volgens eerdere studies. Tijdens het onderzoek werd niet uitsluitend
gekeken naar genetische eigenschappen, hoewel het hielp om te kijken naar broers
en zussen om deze mogelijk factor te verminderen. Om het in toekomstige studies
beter te kunnen onderzoeken stelde het onderzoeksteam voor om naar een grotere
groep van broers en zussen te kijken.

En terwijl er sprake was van een merkbare toename van de autisme diagnoses bij
kinderen waarvan de moeders de antidepressiva gebruikten, benadrukte het
onderzoeksteam dat meer dan 95 procent van die vrouwen kinderen had die niet
met autisme waren gediagnosticeerd.

"Ons advies voor zwangere vrouwen en clinici is zeer duidelijk. Ze zouden hun
beslissing over het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap niet
moeten baseren op geen enkel onderzoek, vooral wanneer de uitslag van het
onderzoek tegenstrijdig is, zoals in dit geval verschillende onderzoeken
verschillende conclusies hebben bereikt,” zei Rai. "Er kunnen ernstige risico's zijn
om het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap te stoppen, zowel voor
de moeder als voor de foetus. Dus de voordelen van deze medicijnen voor
moeders die ze nodig hebben, mogen niet vergeten worden.”

De beste actie is om een arts te raadplegen over het gebruik van medicijnen tijdens
de zwangerschap.

“De voordelen van in balans zijn en de risico’s van medicatie tijdens de
zwangerschap zorgen voor een complexe en vaak moeilijke beslissing,” legde hij
uit. “Ons advies aan deze vrouwen zou zijn om hun bezorgdheid te bespreken met
hun behandelende arts die hen dan kan helpen bij het afwegen van de voor- en
nadelen.”

Als volgende stap kunnen grotere onderzoeken helpen bij het ontwikkelen van een
consensus over de rol die zowel antidepressiva als de depressie zelf spelen bij het
risico op autisme.

“Dit kan worden geholpen door meer studies die kunnen bijdragen tot confounding
en meer studies die gericht zijn op de autisme groep zonder intellectuele
beperkingen, wat de belangrijkste categorie blijkt te zijn waar de toename van risico
is waargenomen,” zei Rai.

Vertaling: Lia Keizer


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica