Inname sterk bewerkt vlees gelinkt aan verergering astmasymptomen


Vier porties bewerkt vlees of meer per week heeft grootste gevolgen, zo blijkt uit bevindingen

BMJ

Uit onderzoek, online gepubliceerd in het tijdschrift Thorax, blijkt dat een hoge inname van gerookte, gezouten en bewerkte vleesproducten, zoals ham en salami, samenhangt met een verergering van astmasymptomen. Vier of meer keer dit soort vlees eten per week lijkt de meeste invloed te hebben op de symptomen, aldus het onderzoek.

Gerookt, gepekeld en bewerkt vlees is rijk aan nitriet, wat een rol kan spelen bij luchtweginfecties – een typerend kenmerk van astma.

Om uit te zoeken of de inname van bewerkt vlees samenhangt met de verergering van astma op de langere duur en welke rol obesitas daarin eventueel zou kunnen spelen, gebruikten de onderzoekers data van deelnemers aan de French Epidemiological study on the Genetics and Environment of Asthma (EGEA).

In dit onderzoek werd 20 jaar lang, via enquêtes en medische onderzoeken, de gezondheid bijgehouden van meer dan 2000 astmapatiënten, hun naaste familieleden, en een controlegroep ter vergelijking, uit vijf Franse steden.

De huidige studie is gebaseerd op 971 volwassenen (49% mannen) bij wie metingen werden bijgehouden voor wat betreft voeding, gewicht (BMI), astmasymptomenscores en demografische data, tot 2011-13.

Voor het meten van de voedselinname werd gebruikgemaakt van enquêtes waarop 118 voedingsmiddelen stonden in 46 voedselcategorieën. De mate van inname van gerookt en gezouten vlees (ham, worst, salami) werd ingedeeld als laag bij 1 of minder wekelijkse porties; als gemiddeld bij 1-4 porties en als hoog bij 4 of meer per week.

Astmasymptomen zoals moeite hebben met ademen, beklemming op de borst en buiten adem zijn, kregen een score tussen de 0 en 5 (astmasymptomenscore). Er werd ook informatie verzameld over andere mogelijke invloedfactoren, zoals roken, regelmatige fysieke inspanning, leeftijd, sekse en opleidingsniveau.

Tussen 2003 en 2007 zei 42% van de deelnemers op enig moment astma te hebben gehad en ongeveer de helft (51%) had nooit gerookt. Iets meer dan een derde (35%) had overgewicht, terwijl bijna een op de tien (9%) obees was.

De deelnemers gaven aan dat ze gemiddeld 2,5 portie gezouten/bewerkt vlees per week aten.

In 2011-13, toen de volgende controles werden gedaan, was er geen verandering opgetreden in de astmasymptomenscore voor iets meer dan de helft van de deelnemers (53%; 513). Bij een op de vijf (20%) waren de symptomen verergerd en bij ongeveer een op de vier (27%) waren de symptomen verbeterd.

Onder degenen die niet meer dan één wekelijkse portie aten, was het aandeel met een verergering van astmasymptomen 14%; onder degenen die 1-4 porties aten bedroeg de verslechtering 20% en onder degenen die 4 of meer porties aten 22%.

Als rekening werd gehouden met mogelijke beïnvloedende factoren, zoals roken, regelmatige fysieke activiteit, leeftijd, sekse en opleidingsniveau, bleek dat degenen die de meeste gerookte/gezouten vleesproducten hadden gegeten 76% meer kans hadden op verslechtering van astmasymptomen dan degenen die het minst van deze producten aten.

Overgewicht en obesitas, zaken die eerder in verband gebracht zijn met verslechtering van astma, waren voor maar 14% verantwoordelijk voor de uitkomst, zo bleek uit de berekeningen, wat aangeeft dat de inname van bewerkt vlees een onafhankelijke rol zou kunnen spelen bij astmasymptomen, aldus de onderzoekers.

Het betreft een observationele studie, dus er kunnen geen harde conclusies getrokken worden over oorzaak en gevolg. Bovendien vertrouwde men wat de antwoorden in de enquêtes betreft op het geheugen van de deelnemers en de symptomenscore kan beïnvloed zijn door roken of COPD – een chronische longziekte waarbij veel van dezelfde symptomen optreden als bij astma, melden de onderzoekers.

Toch wijst ook onderzoek uit andere landen op een mogelijke rol van gerookt/bewerkt vlees bij longfunctie en -gezondheid, aldus de onderzoekers.

“Dit onderzoek is een verdere uitbreiding van eerder onderzoek naar de negatieve effecten van bewerkt vlees op de gezondheid en naar het effect van eetgewoontes op astma bij volwassenen. Ook verschaft het een nieuwe analytische benadering als het gaat om de rol van de BMI in het verband tussen dieet en astma,” zo concluderen zij.

Vertaling: Astrid Zwart


Nuttige links

- Bezoek ook eens de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontdek onze honderden thema pagina's
- Overzicht lezingen en lesdagen - Edusana.nl
- Overzicht evenementen, beurzen en uitjes in Nederland

- Leden : download nu alle thema dossiersTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media