Kunnen omega 3 vetzuren de ziekte van Alzheimer helpen voorkomen?


Brain SPECT beeldvorming toont mogelijk verband.

Volgens een nieuw rapport in Journal of Alzheimer's Disease toont neuroimaging, bij mensen met een hoger omega-3 niveau, een verhoogde bloedstroom in de regio's van de hersenen die instaan voor het geheugen en leren.

De incidentie van de ziekte van Alzheimer (AD) zal naar verwachting verdrievoudigen in de komende decennia en er is nog geen genezing gevonden. Onlangs is belangstelling voor dieetbenaderingen, voor preventie van cognitieve achteruitgang, toegenomen. In het bijzonder hebben omega-3 vetzuren de werking van anti-amyloïde, anti-tau en anti-inflammatoire in de hersenen van dieren aangetoond. In een nieuw artikel dat is gepubliceerd in het Journal of Alzheimer's Disease, schrijven de onderzoekers dat zij, bij patiënten met hoge omega-3 niveaus, vastgesteld hebben dat de bloedstroom in specifieke gebieden van de hersenen toeneemt.

"Deze studie is een belangrijk vooruitgang in het aantonen van de waarde van voedingsinterventie voor de gezondheid van de hersenen door gebruik te maken van de nieuwste hersenbeelden technieken,” aldus George Perry, promovendus, decaan en professor biologie aan de Universiteit van Texas in San Antonio en hoofdauteur van Journal of Alzheimer's Disease.

‘Single photon emission computed tomography’ of SPECT, kan bloed perfusie in de hersenen meten. Beelden die worden verkregen van onderwerpen die verschillende cognitieve taken uitvoeren laten een hogere bloedstroom zien in specifieke hersengebieden. Toen deze beelden werden vergeleken met de omega-3 index, een maat van de bloedconcentratie van twee omega-3 vetzuren, eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA), vonden de onderzoekers een statistisch significante correlatie tussen een hogere bloedstroom en hogere bloedconcentratie van twee omega-3 vetzuren. Daarnaast evalueerden zij de neuropsychologische functies van de proefpersonen en constateerden zij, met behulp van een gestandaardiseerde testbatterij (WebNeuro), dat omega-3 niveaus ook gecorreleerd zijn met verschillende psychologische gevoelens .

Deze studie kwam uit een willekeurige steekproef van 166 patiënten uit een psychiatrische kliniek waarvan omega-3 index resultaten beschikbaar waren. De deelnemers werden gecategoriseerd in twee groepen van hogere EPA + DHA concentraties (> 50ste percentiel) en lagere concentraties (<50ste percentiel). Kwantitatieve hersenen SPECT werd uitgevoerd op 128 regio's van hun hersenen en elke deelnemer voltooide geautomatiseerde testen van hun neurocognitieve status. Resultaten toonden statistisch significante relaties aan tussen de omega-3 index, de regionale perfusie op de hersenen SPECT in gebieden die betrokken zijn bij het geheugen en de neurocognitieve status.

In het algemeen blijkt dat de studie positieve relaties heeft gevonden tussen omega-3 EPA + DHA status, hersenperfusie en -cognitie. Hoofdauteur Daniel G. Amen, MD, van Amen Clinics Inc., Costa Mesa, CA, voegt hieraan toe: "Dit is een zeer belangrijke vaststelling omdat een correlatie gevonden is tussen lagere omega-3 vetzuurniveaus en verminderde bloedstroom van de hersenen in regio's die belangrijk zijn voor het leren, geheugen, depressie en dementie. "

Mede-auteur William S. Harris, PhD, Universiteit van South Dakota School of Medicine. Vermillion, SD, ziet het als volgt: "Hoewel we aanzienlijk bewijs hebben dat omega-3-niveaus geassocieerd zijn met een betere gezondheid van hart- en bloedvaten, wordt de rol van de visolie-vetzuren in de geestelijke gezondheid en de hersenfysiologie pas heel recent onderzocht. Verdere studie stelt de deur open naar de mogelijkheid dat relatief eenvoudige dieetveranderingen onze cognitieve functie positief kunnen beïnvloeden. "

Vertaling: Andre Teirlinck


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica