Volgens studie kunnen plantenstoffen de hersenfunctie bij ouderen stimuleren


Bron: UNIVERSITY OF GEORGIA

Dezelfde stoffen die planten en groenten hun heldere, levendige kleuren geven zouden in staat zijn om de hersenfunctie bij ouderen te stimuleren, volgens een recent onderzoek van de Universiteit van Georgia. Het onderzoek van de faculteit psychologie is het eerste waarbij fMRI-technologie wordt gebruikt om te onderzoeken hoe bepaalde niveaus van deze stoffen de hersenactiviteit beïnvloeden; de uitkomst van dit onderzoek was dat proefpersonen met lagere niveaus meer denkkracht moesten aanwenden om geheugentaken te volbrengen.

Deze plantenstoffen, carotenoïden genoemd, worden uit de voeding gehaald. Uit eerder onderzoek is gebleken dat twee ervan – luteïne en zeaxanthine – de gezondheid van de ogen en de cognitieve gezondheid bij oudere volwassenen versterken. Wat men niet weet, is wat de onderliggende neurale mechanismes zijn tussen deze stoffen en de cognitie, zegt Cutter Lindbergh, hoofdauteur van de studie en promovendus aan de psychologiefaculteit van het Franklin College of Arts and Sciences.

“Als je kunt aantonen dat er inderdaad een echt mechanisme achter zit, dan zou je deze kennis kunnen gebruiken voor voedingssupplementen of voor veranderingen in het dieet en dan zou je misschien goed kunnen ingrijpen om de cognitie bij ouderen potentieel te verbeteren,” aldus Stephen Miller, hoogleraar psychologie en medeauteur van de studie.

Met behulp van Miller gebruikte Lindbergh de functionele MRI-techniek (fMRI) om de hersenactiviteit van meer dan 40 volwassenen tussen de 65 en 85 te meten, terwijl zij zich woordparen probeerden te herinneren die ze eerder hadden geleerd. Vervolgens werd de hersenactiviteit geanalyseerd terwijl de deelnemers in de machine lagen, waarbij de bevinding was dat mensen met hogere luteïne- en zeaxanthineniveaus niet zoveel hersenactiviteit nodig hadden om de taak te volbrengen als degenen met lagere niveaus.

De onderzoekers bepaalden het gehalte aan de betreffende stoffen op twee manieren: uit bloedserum en via een meting in het netvlies, door middel van een non-invasieve fotometrie-techniek genaamd ‘flicker photometry’, waarbij licht worden gebruikt om de gehaltes aan de stoffen in het oog te bepalen.

“Er is een natuurlijk afbraakproces in de hersenen gaande bij het ouder worden, maar de hersenen zijn er heel goed in om dat te compenseren,” aldus Lindbergh. “Een van de manieren waarop dat gebeurt is door meer denkkracht aan te roepen om iets gedaan te krijgen, zodat hetzelfde niveau van cognitieve prestaties kan worden gehandhaafd.”

In dit onderzoek hadden de deelnemers met een lager luteïne- en zeaxanthinegehalte meer denkkracht nodig en zij gebruikten meer verschillende delen van de hersenen om de geleerde woordparen te onthouden. Mensen met hogere niveaus konden de hoeveelheid benodigde hersenactiviteit om de taak te volbrengen echter minimaliseren. Met andere woorden, zijn waren meer ‘neuraal efficiënt’.

Vertaling: Astrid ZwartNuttige links
- Naar de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg korting op supplementen


Terug naar het hoofdmenu


Henk Mutsaers


[ Advertentie ]