Nieuws


balk2.jpg (42734 bytes)

Nieuws 31 aug 2012


Ontvang gratis ons eboek Spoedcursus voeding en onze
wekelijkse nieuwsbrief

Naam
Email


Agenda - eerstvolgende kennisavond
Volg de laatste nieuwtjes via:


 


Aanraders


Geen nieuwsbrief ontvangen ?

Het lijkt erop dat Hotmail onze nieuwsbrief blokkeert. Geen idee waarom, of censuur of omdat we meerdere hotmail adressen ineens mailen (spam?). Dus beste maar even Gmail of een andere email provider gebruiken.


Column Pauline Laumans

Mayakalender – menswaardig – balans herstellen

Aan het einde van de Maya kalender – die symbool staat voor illusie - hebben velen nog steeds geen inzicht in het feit dat we bewust moeten handelen in ons leven en eraan moeten toevoegen opdat we verder kunnen gaan. Aan het einde van enig tijdperk – en we leven in een tijd waar meerdere cyclussen sluiten, zal de waarheid aan het licht komen. Voor menigeen valt het doek van de door hen gecreëerde schone schijn omdat ze de werkelijkheid hebben ontkend. Hun eigen verantwoordelijkheid voor hun levensmissie hebben ze in vele levens ontkend en daar worden ze mee geconfronteerd met steeds hardere levenscondities omdat ze teveel lagen hebben over hun bewustzijn om te begrijpen wat er gedaan moet worden.

De meesten hebben de illusie dat je leeft als je veel hebt. Veel eten, veel goederen, veel geld, veel aanzien. Het zijn uiterlijkheden van schone schijn die in schril contrast staan met het verhogen van innerlijke wijsheid en werkelijkheid die het leven op een hoger plan trekken.

Lees verder


Voeding gebonden aan verbeterde sperma DNA kwaliteit bij
oudere mannen

Een nieuw onderzoek geleid door wetenschappers van het U.S. Department of Energy's Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) ontdekten dat een gezonde inname van micronutriënten sterk geassocieerd is met een verbeterde DNA zaadkwaliteit bij oudere mannen.
Bij de jongere mannen echter verbetert een hogere inname van micronutriënten niet hun sperma DNA. In een analyse van 80 gezonde mannelijke vrijwilligers tussen 22 en 80 jaar oud bevonden de wetenschappers dat mannen ouder dan 44 die de meeste vitamine c gebruikt hadden, er 20 procent minder sperma DNA schade was in vergelijking met mannen ouder dan 44 die de minste vitamine C gebruikten. Het zelfde gold voor vitamine E, zink en folaat.

Lees verder


Princeton onderzoek onthult dat het brein een mysterieuze
schakelbord operator is

Een mysterieus gebied diep in het menselijk brein zou kunnen zijn waar we de woeste aanval van stimuli vanuit de buitenwereld uitsorteren en focussen op de meest belangrijke informatie voor ons gedrag en ons voortbestaan, hebben de Princeton Universitaire onderzoekers ontdekt. De onderzoekers rapporteren in het tijdschrift Science dat een gebied van onze hersenen, de pulvinar genaamd, de communicatie regelt tussen clusters van hersencellen en dat onze hersenen zich richten op mensen en voorwerpen die onze aandacht behoeven. Als een schakelbord operator, zorgt de pulvinar ervoor dat afzonderlijke gebieden van de visuele cortex —die de visuele informatie bewerkstelligt— communiceren over dezelfde externe informatie, legde hoofdauteur Yuri Saalmann uit, een aanverwante onderzoeker in het Princeton Neuroscience Instituut (PNI).

Lees verder


Relatie tussen moeder en gezondheid gebit kinderen

De emotionele gezondheid en opleidingsniveau van de moeder tijdens de eerste jaren van haar kind beïnvloeden de gezondheid van het gebit op 14-jarige leefrtijd, blijkt uit een nieuwe studie van Schoolorganisatie de Case Western Reserve Universiteit van Tand Geneeskunde. Onderzoekers begonnen met de mondgezondheid van de tienerjaren en keken 3 jaar terug om te kijken welke factoren in hun verleden hun orale gezondheidseffecten beïnvloeden. Terwijl moeders werden geïnterviewd, gelooft hoofdonderzoekster Suchita Nelson, hoofddocent bij de tandheelkundige school, dat het van toepassing kan zijn op degene die het kind primair verzorgt.

Lees verder


Hoe lichaamstemperatuur zorgt voor het resetten van de biologische klok

Onderzoekers van de UNIGE, Zwitserland ontdekken hoe de moleculaire radertjes van de ‘klok genen’ reageren op temperatuurschommelingen. Talrijke processen in ons lichaam schommelen, gedurende de dag, in een regelmatig patroon. Deze circadiaanse (of dagelijkse) variaties kunnen worden aangedreven door, in onze cellen aanwezige, lokale oscillators of door systemische signalen bestuurd door de master pacemaker, gevestigd in onze hersenen.

Ueli Schibler, professor aan de Universiteit van Genève (UNIGE), Zwitserland, onthult een moleculair mechanisme waardoor de ritmes van de lichaamstemperatuur invloed hebben op de expressie van de ‘klok genen‘ en de lokale oscillators synchroniseren. Deze studie, gemaakt in samenwerking met een team van de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), toont ook aan hoe de productie van de DBP, een eiwit dat betrokken is bij de detoxificatie en het metabolisme van geneesmiddelen, door de dagelijkse schommelingen van de temperatuur wordt gemoduleerd. Dit onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Science.

Lees verder


Utrecht - Wethouder Lintmeijer weigert inzage

De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht probeert nu al jaren te achterhalen hoe de gemeente Utrecht de effecten berekent van maatregelen en projecten die voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn aangemeld. Tot nu zonder resultaat. De gemeente weigert namelijk hardnekkig om daar duidelijkheid over te verschaffen. Als je er naar vraagt krijg je het nietszeggende antwoord dat die effecten berekend zijn op basis van de uitkomsten van het verkeersmodel. En daar moet je het dan mee doen. Bezwaarmaken haalt niets uit, want op 18 juli 2012 besloot wethouder Lintmeijer (GroenLinks), die zich erop laat voor staan te streven naar transparante besluitvorming, bij dat standpunt te blijven.

Lees verder


Draadloze technologieën: voor een geïnformeerd en verantwoord debat geleid door gedegen wetenschappelijk onderzoek

Wij zijn een groep van wetenschappers en ingenieurs, die zich zorgen maken over de kennisneming van gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling in frequenties die variëren van 3 kHz tot 300 GHz (hierna "radiofrequenties" en/of RF genoemd) in Quebec en elders in de wereld. We betreuren het dat de echte sociale kwesties met betrekking tot het gebruik van radiofrequente communicatiesystemen overschaduwd worden alleen al door de vraagstelling omtrent hun vermeende gezondheidseffecten.

Lees verder


Specifiek toxisch bijproduct van verhitte levensmiddelen kan
leiden tot verhoogd lichaamsgewicht en diabetes

Onderzoekers aan de Mount Sinai School of Medicine hebben een gemeenschappelijke verbinding in de moderne voeding vastgesteld, die een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van abdominale obesitas, insulineresistentie en type 2 diabetes. De bevindingen zijn gepubliceerd in het nummer van 20 augustus 2012 van het Proceedings van de National
Academy of Sciences.  Het onderzoeksteam, onder leiding van Helen Vlassara, MD, hoogleraar en directeur van de Afdeling Experimentele Diabetes en Veroudering, vond dat muizen die langdurige waren blootstelling aan de verbinding methyl-glyoxal (MG),een belangrijke abdominale gewichtstoename, vroeg insulineresistentie en type 2 diabetes ontwikkelden. MG is een geavanceerd type glycosyleringseindprodukt (AGEs), dat geproduceerd wordt, wanneer
voedsel wordt gekookt met droge hitte. Er zijn AGEs gevonden, die lichaamsbeschermende mechanismen verminderen en die ontstekingen regelen.

Lees verder


Lezing Mike Donkers zondagmiddag 9 sept, Wieringerwerf

Hoe goed is uw voeding ?

Waarom zijn we zo ziek, waarom hebben we zoveel kwalen, waarom lopen de kosten van de gezondheidszorg uit de hand, waarom krijgen 1:3 mensen kanker, waarom, waarom, waarom? Zondagmiddag 9 september is er op boerderij de Dijkgatshoeve in Wieringerwerf een interactieve kennismiddag over voeding, gezondheid en balans door nationaal lezinggever Mike Donkers uit Nijmegen. Tevens is er een rondleiding over deze biologische boerderij. U kunt ook proeven van o.a. rauwe melk, kefir, en producten van de boerderij. Laat u verrassen hoe eenvoudig het is om uw gezondheid te verbeteren d.m.v. goede voeding. Want steeds meer mensen worden er zich bewust van dat heel veel mensen ziek zijn of klachten hebben waar men mee moet ‘leren leven’. Door goede voeding kun je dit zelf ombuigen naar een goede gezondheid. De kennismiddag start om 13.00 uur, u bent welkom vanaf 11.30 uur.

Kijk op www.voedingisgezondheid.nl  voor meer informatie en aanmelding.


Overig nieuws


101 weetjes over onze gezondheid... Wist je dat?

Onwetendheid is één van de problemen bij het maken van de juiste keuzes voor je gezondheid. Daarom geven we je hier 101 tips die je kunnen helpen bewustere keuzes te maken.

Lees verder


2 sept - Duurzame markt Haarlem

Jaarlijks organiseren we de Duurzame Markt in het hart van Haarlem. Ons doel: laten zien en beleven wat er allemaal al gebeurt in Haarlem als het gaat om duurzaamheid. En dat wordt ieder jaar meer! Denk aan restaurants, kleding, cadeautjes, yoga, snacks, energie-installaties en meubels.

Lees verder


2012 – het jaar dat de zon doorbreekt in Nederland

Terwijl onze economie voortkwakkelde, is er vorig jaar 40 megawatt aan zonnepanelen bijgekomen.

Lees verder


7 procent raakt zwanger na verkrachting

DEN HAAG - Van de vrouwen die verkracht worden, raakt 7 procent zwanger.

Lees verder


Aanbiedingsbrief antwoord op burgerbrief over zorgzwaartepakket

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer bij haar antwoord op een burgerbrief over de kwaliteit van zorg in relatie tot de zorgzwaartepakketten.

Lees verder


Aanpak laks gedrag bijstand lastig

Gemeenten doen nog weinig om mensen die door hun gedrag, kleding of gebrekkige Nederlands werkloos zijn te straffen.

Lees verder


Activist Greenpeace krijgt schadevergoeding

De Nederlandse Greenpeace-medewerker Joris Thijssen krijgt 2400 euro van de Deense overheid als schadevergoeding voor zijn detentie in 2009. Thijssen zat bijna drie weken in hechtenis na een protestactie tijdens de klimaattop in Kopenhagen drie ...

Lees verder


Agressief karakter is even ongezond als roken - AD.nl

Deze karaktertrek heeft daarmee hetzelfde effect op de gezondheid als roken.

Lees verder


Al 25 klachten over bedrog met borstimplantaten

Vijfentwintig Belgische vrouwen zeggen bij hun borstvergroting goedkopere, lekkende PIP-implantaten te hebben gekregen zonder dat ze ervan op de hoogte waren.

Lees verder


Alledaags seksisme op straat

Als ik mijn boodschappen doe voel ik me met grote regelmaat belaagd door een vrijandelijk leger allochtone observanten die me duidelijk maken hoe mijn borsten er uitzien in mijn jurkje.

Lees verder


Amerikaans hof van beroep bant choquerende foto's op pakjes sigaretten

In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep beslist dat er geen choquerende foto's op pakjes sigaretten mogen worden afgebeeld.

Lees verder


Amerikaanse rivierkreeften wagen oversteek in Sonsbeeckpark in Breda

Lees verder


Aminozuur biedt beschermende werking tegen ouderdomsziekten

Bij ouderdomsziekten als Alzheimer en Parkinson worden in hersenen opeenhoping en klontering gevonden van verkeerd gevouwen eiwitten. In de zoektocht ...

Lees verder


Anderhalf miljoen mensen lijden aan droge ogen

Met droge ogen worden de klachten bedoeld die optreden als gevolg van het uitdrogen van het oppervlak van het hoornvlies of van het oogbindvlies.

Lees verder


Armstrong geeft zijn anti-dopingstrijd op

Iedereen heeft een punt in het leven waarop hij zegt: "genoeg is genoeg"'.

Lees verder


Artsenkoepel VS - Voordelen van besnijdenis groter dan gevaren - Trouw

De voordelen van een besnijdenis voor de gezondheid van een baby wegen op tegen de risico's van de operatie.

Lees verder


Australië en EU linken handel CO2-rechten

Australie en Europa gaan systemen voor CO2-emissierechten samenvoegen. De Australische minister voor Klimaatverandering Greg Combet heeft dat vandaag gemeld. Australië begint in juli 2015 met een systeem voor verhandelbare ...

Lees verder


Bacterie omgebouwd tot wapen tegen slaapziekte

Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde leerden een bacterie, die in tseetseevliegen leeft, om antistoffen tegen de parasiet te maken.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over langstudeerdersboete bij studievertraging door ziekte

Antwoorden van staatssecretaris Zijlstra (OCW) op vragen van het Kamerlid Schouten (CU) over de langstudeerdersboete voor studenten die door ziekte studievertraging hebben opgelopen.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over problemen met stemmen voor blinden en slechtzienden

Antwoorden van minister Spies (BZK) op de vragen van het Kamerlid Voortman (GL) over de problemen die blinden en slechtzienden hebben met stemmen.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over 'Gebrek aan burgerschap bij jongeren'

Antwoorden van Minister Van Bijsterveld-Vliegenthart (OCW) op de vragen van de Kamerleden Van Dijk en Smits (SP) over 'Gebrek aan burgerschap bij jongeren'.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over eigen bijdrage voor bevallen in het ziekenhuis of geboortecentrum

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over eigen bijdrage voor bevallen in het ziekenhuis of geboortecentrum.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over tekortschietend familiebeleid geestelijke gezondheidszorg

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over gebrek aan familiebeleid en tekortschietende hulp in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het gaat met name om kinderen van verslaafde en/of verwarde ouders.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over de werkinstructie indicatiestelling voor jeugd-GGZ 2012

Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van de Kamerleden Biskop (CDA) en Uitslag (CDA) over de werkinstructie indicatiestelling voor jeugd -GGZ 2012.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over radioactief afval Petten

Antwoorden van minister Verhagen op vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) naar aanleiding van berichtgeving in de media over de financiering van de onderzoeksreactor Pallas.

Lees verder


Becel Pro-activ opnieuw voor RCC wegens misleiding

Enige tijd geleden klaagde Foodwatch Becel Pro-Activ aan wegens misleidende reclame.

Lees verder


Beeldscherm heeft groot effect op slaapritme

Wie twee uur of langer achter een laptopscherm of tablet met een backlight zit, heeft grote kans op een verstoord slaapritme.

Lees verder


Belg drinkt te veel frisdrank

Met gemiddeld 108 liter frisdrank per persoon is België de absolute koploper in frisdrankconsumptie in Europa.

Lees verder


Beloon goed gedrag voor hoger IQ

Domheid blijkt betrekkelijk. Beloon goed gedrag en ook mensen zullen geheugen en IQ zien verbeteren.

Lees verder


Bewezen - cannabis tast het IQ van jongeren aan

Jongeren onder de achttien die regelmatig cannabis roken, lopen meer risico op permanente schade aan hun intelligentie.

Lees verder


Bioloog ontraadselt celdeling

Pankaj Dhonukshe (UU) krijgt €1,5 mln uit de EU voor fundamenteel onderzoek naar celdeling.

Lees verder


Blinde vrouw uit Australië kan opnieuw zien door bionisch oog

Een Australische vrouw, die dertig jaar geleden blind raakte, heeft het eerste prototype van een bionisch oog ingeplant gekregen.

Lees verder


Bloedtest voor ernstige spierziekte in de maak

Er komt een eenvoudige bloedtest beschikbaar om de chronische spierziekte IBM vast te stellen. Het Duitse EUROIMMUN gaat een ontdekking van twee Radboud-hoogleraren toepassen in een al bestaande test voor de twee andere vormen van myositis.

Lees verder


Blowen schaadt jonge hersens

Blowende jongeren blijken later dommer dan mensen die in hun jeugd nooit cannabis gebruikten. Dat zeggen hersenwetenschappers uit Nieuw-Zeeland na jarenlang onderzoek. Een gesprek met onderzoeker Daan van der Gouwe van het Trimbos Instituut.

Lees verder


Borstkanker opsporen met ademanalyse

Artsen en onderzoekers van het Maastricht UMC+ en van Maastro Clinic testen een apparaat dat mogelijk borstkanker kan opsporen aan de hand van uitgeademde lucht..

Lees verder


Brabanders hebben last van herrie op provinciale wegen

Lees verder


BRCA1-gen maakt meerdere soorten behandelingen bij borstkanker nodig

Rinske Drost onderzocht de behandeling van erfelijke borstkanker. Een van de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek is dat verschillende soorten veranderingen van het BRCA1-gen een ander effect hebben op de werking van (chemo)therapie bij muizen [vrijdag 14 september, 14:00]

Lees verder


Brevet van onbekwaamheid

Er kan WEL een diagnose gesteld worden bij iemand die aan de vermeende ziekte (ADHD) zou lijden en de werking van de gebruikte harddrugs is ook bekend.

Lees verder


Britse batterij maakt ook buren blij

Het succes van groene energie staat of valt met slimme opslag van stroom.

Lees verder


Britten gaan wel voor de wind

Huub den Rooijen, her majesty's zeewind-vanger, wil zich geen oordeel aanmatigen over het Nederlandse windenergiebeleid. "Het ligt niet op mijn weg kritiek te leveren op een ander EU-land", zegt hij. Maar het hoofd van de afdeling Offshore Wind ...

Lees verder


Californië komt met verbod op 'homotherapie'

De Amerikaanse staat Californië stevent af op een wettelijk verbod voor therapieën waarbij homoseksuele tieners zouden worden genezen.

Lees verder


Chemo-onderzoekers dragen ruimtepakken om zichzelf te beschermen

De meeste lezers van NaturalNews weten dat chemotherapie zo ongeveer het slechtste is dat je kunt doen als er ooit kanker bij je wordt geconstateerd.

Lees verder


China - eten zonder geloof en regels

Chinese ondernemers lappen de regels massaal aan hun laars en zijn alleen uit op geld.

Lees verder


De Ecologische Voetafdruk is Onzin, hoe vaak moet ik dat nog herhalen

Als ik het niet dacht, het is weer ‘earth overshoot day‘ volgens het Global Footprint Network, omdat volgens de Ecologische Voetafdruk we meer van de aarde zouden gebruiken dan zij regenereert. Paniek enzo. Wie nú niet direct gaat huilen is een onverschillige rechtse meneer.

Lees verder


De overeenkomsten tussen de tabaks- en de levensmiddelenindustrie

In 1998 spanden 46 Amerikaanse staten apart van elkaar een rechtszaak aan tegen de zes grootste tabaksfabrikanten. De uitspraak luidde dat de tabaksindustrie moest opdraaien voor een deel van de zorgkosten uit het roken voortkwamen. In total ging het over het enorme bedrag van 206 miljard Dollar.

Lees verder


De stad als brein - Amsterdam als laboratorium voor duurzame groei

Is er een grootstedelijke planning denkbaar die steden duurzaam maakt, die tegelijkertijd de vrijheidsgraden van stedelingen vergroot en die economische groei bevordert? Amsterdam als laboratorium voor duurzame groei. Zef Hemel denkt dat dit goed mogelijk is. [donderdag 13 september, 16:00]

Lees verder


Depressie na beroerte sneller op te sporen

Patiënten met een beroerte revalideren slechter als ze depressief zijn.

Lees verder


Dodelijkste spinnengif als afrodisiac voor mannen

Het klinkt niet meteen opwindend, maar Braziliaanse wetenschappers hebben ontdekt dat het gif van 's werelds dodelijkste spin erectiestoornissen op nog geen 20 minuten kan verhelpen.

Lees verder


Dotteren kan beter en goedkoper

Lees verder


Duitsland ruziet om doodgeschoten tijger

Duitse experts ruzieen over de behandeling van Siberische tijgers, sinds mannetjestijger Altai zaterdag in de dierentuin van Keulen werd doodgeschoten.

Lees verder


Duizenden Brabanders hebben last van provinciale wegen - Omroep Brabant

Slapeloze nachten en gezondheidsklachten door het constante geruis.

Lees verder


Dé oplossing voor een te hoge bloeddruk?

Een nieuwe behandeling met radiogolven zou wel eens een permanente oplossing kunnen zijn voor een te hoge bloeddruk.

Lees verder


Een derde heeft op vakantie contact met werk

Ruim een derde van het personeel (35 procent) heeft tijdens de vakantie contact met het werk.

Lees verder


Een derde minder leven op aarde dan gedacht

Het leven op de bodem van de oceaan is minder talrijk dan gedacht, waardoor de totale hoeveelheid leven op aarde drastisch lager komt te liggen

Lees verder


Een op tien Nederlandse kinderen heeft ‘aardbeienvlek’

Een infantiel hemangioom heet in de volksmond een ‘aardbeienvlek’ bij kinderen. Marije Bruggink-Hoornweg verrichte onderzoek naar de hedendaagse prevalentie en de kenmerken van hemangiomen bij niet in het ziekenhuis opgenomen kinderen. Een hemangioom blijkt bij 1 op de 10 kinderen voor te komen. [woensdag 12 september, 12:00]

Lees verder


Eenvijfde medicatievoorschriften ouderen niet optimaal - TVVonline

Twintig procent van de medicatievoorschriften voor ouderen blijkt niet optimaal te zijn.

Lees verder


Eerder lof dan ontslag voor klokkenluider VUmc

De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), onder voorzitterschap van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, vindt het voor het onderwerp veiligheid en voor de samenleving onaanvaardbaar, dat als een persoon onze samenleving wil waarschuwen voor een onveilige situatie, in dit geval het onderwerp patiëntveiligheid , hij in de praktijk zomaar terzijde kan worden geschoven..

Lees verder


Elke arts kan echte ADHD-diagnose stellen. Maar mag het?

Het circus draait op volle toeren en iedereen is blij. Nooit gedacht dat onkunde zo een medische welvaart kon veroorzaken.

Lees verder


ERU smeerkaas misleiding

ERU is een schoolvoorbeeld van kindermarketing. Via een leuk stripfiguurtje voor de kids en nadrukkelijke gezondheidsclaims voor de ouders, probeert ERU zijn veel te zoute smeerkaas te verkopen aan een jong publiek.

Lees verder


Ex-kankerpatiënten vaker 'normale' klachten - De Gelderlander

Mensen die kanker hebben gehad, gaan vaker naar de huisarts met alledaagse klachten zoals rugpijn, buikpijn en infecties.

Lees verder


Familie in Assen betaald al 12 maanden geen hypotheek! Geen reactie bank

Familie in Assen betaald al 12 maanden geen hypotheek en er is nog steeds geen reactie van de bank. De familie ontdekte enige tijd geleden dat het banken systeem zoals het nu bestaat niet eerlijk is. Banken creeeren geld uit niets en rekenen rente over de zogenaamde uitstaande lening echter het geld van deze leningen heeft nooit bestaan en zal ook nooit gestaan het is geld gemaakt om winst te maken door het in rekening brengen van rente. Er zijn veel meer mensen in zowel Nederland, Canada en Amerika die gestopt zijn met het betalen van rente en/of leningen/hypotheken na ontdekking van deze fraude. Bovendien krijg je door het simpelweg maken van nieuw geld, terwijl daar niets tegenover staat een kunstmatige inflatie waar deze banken ook weer aan verdienen. Banken zijn allang geen overheids (gecontroleerde) instellingen meer maar prive bedrijven die gewoon zoveel mogelijk geld willen verdienen.Lees verder


Fijne toezeggingen en mooie beloftes

Nederland kiest voor de vijfde keer in tien jaar tijd een nieuwe Tweede Kamer. Ook in deze campagne regent het toezeggingen en beloftes.

Lees verder


Gevolgen ziekenhuisruzies

Ruziende artsen, falend management en directies die niet goed functioneren. Het komt vaker voor dan wij denken.

Lees verder


Gloeilampenverbod

Geniet u nog maar even van alle peertjes in het plafond want het gloeilampenverbod gaat zaterdag in. Dat wil zeggen winkels mogen vanaf 1 september geen Gloeilampen meer inkopen. U kunt dus nog wel even gloeilampen kopen, maar de voorraden raken op. Rob Clemens is lichtontwerper.

Lees verder


Glycobiologie, een nieuwe wetenschap

Glycobiologie wordt door vele wetenschappers beschouwd als een nieuwe grensverleggende wetenschap met een ongekende potentie.

Lees verder


Greenpeace ketent zich vast aan poolschip

Actievoerders van milieuorganisatie Greenpeace hebben zich maandag vastgeketend aan een schip dat werknemers wegbrengt naar het eerste Russische olieplatform op de Noordpool. Dat platform moet binnenkort jaarlijks 7 miljoen ton olie opboren uit ...

Lees verder


Greenpeace opent opnieuw de aanval op trawler

Activisten van Greenpeace hebben in Australië een vergeefse poging gedaan om een Nederlandse vistrawler tegen te houden.

Lees verder


Grenzen stellen aan leeftijd vader?

Oudere vaders krijgen kinderen met veel meer genetische veranderingen. Hoe ouder de vader, hoe groter de kans op een ziek kind, zo blijkt uit onderzoek in het vakblad Nature deze week. Moeten we ook een grens stellen aan de leeftijd waarop vaders kinderen krijgen? We praten hierover met Bart Fauser, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Foto: Gezondheidsrisico.

Lees verder


Griep al besmettelijk voor klachten

Het griepvirus kan mogelijk al worden doorgegeven voordat iemand ook maar griepsymptomen vertoond.

Lees verder


Groen voor het leven

Vers bladgroen, de 'missing link' in onze voeding, bevat alle bouwstoffen die ons lichaam nodig heeft om gezond te blijven of te worden en zich voortdurend te vernieuwen. Victoria Boutenko's ontdekking van de gezonde én lekkere groene smoothie is een spectaculaire doorbraak in de wereld van voeding en gezondheid.

Lees verder


Groene smoothie revolutie

Dankzij het pionierswerk van Victoria Boutenko is het eten van voldoende fruit en groente niet langer een opgaaf. Het dagelijks drinken van versbereide groene smoothies, als een simpele en krachtige toevoeging aan het vertrouwde eetpatroon, heeft voor miljoenen mensen geleid tot een revolutionaire verbetering van hun gezondheid en vitaliteit. Victoria Boutenko heeft met haar werk een wereldwijde groene smoothie revolutie ontketend.

Lees verder


Groene thee-extract bestrijdt huidkanker

Wetenschappers van de University of Strathclyde zijn erin geslaagd om huidkankertumoren te laten verdwijnen met behulp van een stof die in groene thee zit.

Lees verder


GroenLinks en PvdA duurzaamst

De politieke partijen reageren tevreden op de doorrekening van het Centraal Planbureau. Ze benadrukken bijna allemaal de punten, waarop ze goed scoren bij het CPB. Politiek redacteur Margreeth Boer.

Lees verder


GroenLinks wil betere huisvesting dieren

GroenLinks presenteert zaterdag een wet die een einde moet maken aan de in haar ogen slechte behandeling van dieren in de intensieve veehouderij. Dieren hebben ruimte en buitenlucht nodig, aldus GroenLinksleider Jolande Sap.

Lees verder


Hersenverbindingen bepalen of je een gewoontedier bent

Wat bepaalt of je flexibel met nieuwe situaties omgaat of uit macht der gewoonte handelt? Een team van UvA-psychologen ontdekte dat dit voorspeld wordt door de sterkte van specifieke hersenverbindingen. De resultaten worden op 29 augustus gepubliceerd in het Journal of Neuroscience.

Lees verder


Hersenverbindingen bepalen of je een gewoontedier bent

Wat bepaalt of je flexibel met nieuwe situaties omgaat of uit macht der gewoonte handelt? Een team van UvA-psychologen ontdekte dat dit voorspeld wordt door de sterkte van specifieke hersenverbindingen. De resultaten worden op 29 augustus gepubliceerd in het Journal of Neuroscience.

Lees verder


Het geheim van de engelen

Engelen handelen volgens andere wetten dan die van de fysieke wereld. Het nieuwe boek van de Noorse prinses Märtha Louise en Elisabeth Nordeng gaat dieper in op hoe je met hen in contact kunt komen en zo je leven kunt verrijken.

Lees verder


Het poolijs smelt

Het poolijs is geslonken tot het laagste niveau sinds de metingen begonnen in 1979. Dat blijkt uit gegevens van NASA en NSIDC, het Amerikaans informatiecentrum voor sneeuw en ijs. Wetenschappers maken zich zorgen omdat het smelten kennelijk niet samenhangt met een warme zomer. Wat zijn de oorzaken en vooral: wat zijn de mogelijke gevolgen? Felix praat met onderzoeker en ijskenner Marc Cornelissen over de almaar dunner wordende poolkap.

Lees verder


Hoe word je topsporter als je gehandicapt bent?

Kinderen dromen er vaak van - de winnende goal scoren op het WK of samen met je paard heel goed worden in dressuur. Veel topsporters werken hun leven lang aan hun carrière. Maar hoe zit dat met de gehandicapte sporters die deze week in actie komen op de Paralympics? Zij zijn vaak onverwacht in bijvoorbeeld een rolstoel terechtkomen. Hoe begin je dan met topsport? Hans Mater, projectleider Londen TIMES 2012.

Lees verder


Honingslingeren (deel 2)

Al maanden leven er tienduizenden bijen vlak naast het Capitool, met werksters, darren en een natuurlijk een koningin.

Lees verder


Huidige rusthuizen volstaan niet voor Turkse ouderen

Door de snelle stijging van het aantal allochtone ouderen is er dringend nood aan 'cultuurgevoelige ouderenzorg' die rekening houdt met de specifieke behoeften van deze doelgroep.

Lees verder


IJs op Noordpool naar minimum

Een dezer dagen zal het smeltrecord rond de noordpool worden gebroken. Sinds de start van de metingen is er nog nooit zoveel ijs gesmolten. Bioloog Maarten Loonen van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de arctische zomer meegemaakt.

Lees verder


IJsthee verhoogt risico op nierstenen

In thee zit een stofje waar je nierstenen van krijgt.

Lees verder


Initiatiefwet GroenLinks maakt natuurlijk gedrag van vee tot norm

Een varken moet kunnen wroeten, een koe heeft recht op buitenlucht en een kip moet kunnen scharrelen, meent GroenLinks. Daarom presenteert de partij vandaag een initiatiefwetsvoorstel waarin het verboden wordt om bedrijfsmatig dieren te houden ...

Lees verder


Inval bij handelaar om verwaarloosde kippen

Lees verder


Jolande Sap over megastallen

Lees verder


Jonge ouders

Een baby krijgen is heel leuk, maar het zet je leven wel op z'n kop. Kijk hoe kersverse ouders over de hele wereld dat aanpakken.

Lees verder


Jongeren logeren bij geestverwanten elders in de wereld

De traditioneel joods levende Nathan hoort dat hij naar San Francisco gaat. Hij belandt tot zijn schrik in een homo-gezin.

Lees verder


Kamerbrief over het artikel 'plannen voor stroom uit aardwarmte'

Brief van Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer over het artikel 'plannen voor stroom uit aardwarmte'.

Lees verder


Kamerbrief over het VU medisch centrum

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de samenwerkingsproblemen tussen artsen in het VU medisch centrum (VUmc).

Lees verder


Kamerleden, word wakker en ontdek het belang van internet!

Terwijl we steeds afhankelijker worden van het internet en een steeds groter deel van ons inkomen online verdienen, spelen online ontwikkelingen geen enkele rol in de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Lees verder


Kanker - de alternatieve behandelmethoden op een rij

Kanker is een gevreesde ziekte die helaas erg vaak voorkomt in onze maatschappij. Moeten we ons overgeven aan de artsen en kiezen voor de weg van de chemotherapie of zijn er nog andere alternatieven?

Lees verder


Kees de Kort - "Bij het CPB hebben ze wat pilletjes geslikt"

Lees verder


Kijken in de ziel - Artsen

Zijn er echt zulke grote verschillen tussen ziekenhuizen als er in sommige media wordt gesuggereerd? En levert concurrentie tussen ziekenhuizen wel of geen betere zorg op?

Lees verder


Kijken in de Ziel - Artsen (5)

Kijken in de Ziel: Artsen (5) Vijfde aflevering van de reeks 'Kijken in de ziel - Artsen'. Twaalf artsen praten met Coen Verbraak over hun vak én over zichzelf.

Lees verder


Kind met oudere moeder maakt betere start

Kinderen die geboren worden als de moeder ouder is, maken een betere start in het leven, zo blijkt althans uit een Engels onderzoek.

Lees verder


Kind met oudere moeder maakt betere start

Kinderen die geboren worden als de moeder ouder is, maken een betere start in het leven, zo blijkt althans uit een Engels onderzoek.

Lees verder


Kinderen mishandeld door Israël

Het Israëlische leger behandelt Palestijnse kinderen vaak hetzelfde als volwassenen. Iedereen is een vijand, ongeacht de leeftijd. Dat blijkt uit getuigenissen van jonge Israelische ex-militairen. De Israëlische organisatie Breaking the Silence - 'de stilte doorbreken' - publiceert nu een boek met hun verhalen. Drie ex-dienstplichtigen vertellen hun ervaringen op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Lees verder


Kinderombudsman laat zijn hart spreken

Kinderombudsman Marc Dullaert opent officieel de nieuwe Leidse minor ‘Kindermishandeling en verwaarlozing’ aansluitend aan het eerste college op 4 september 2012.

Lees verder


Klimaat controleren is kwestie van politieke wil

'We hebben de opwarming van de aarde niet meer onder controle', zei expert Bob Watson gisteren in De Morgen. Maar misschien wel nog onszelf, stelt 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. Voorpaginanieuws in De Morgen (a ...

Lees verder


Klokkenluider VUmc vecht schorsing aan bij rechter

De door het VUmc ontslagen longarts Piet Postmus stapt naar de rechter.

Lees verder


Koeien voor Mc Donald's kunnen amper op hun poten staan

De Amerikaanse tv-zender ABC toonde schokkende beelden uit slachthuisketen Central Valley Meat Company in Californië.

Lees verder


Koffie verlaagt risico op darmkanker

Koffie drinken kan het risico op darmkanker verkleinen. Dat melden onderzoekers van het Amerikaanse National Cancer Institute.

Lees verder


Kunstmatige wolken temmen mogelijk orkanen

Een kunstmatig dicht wolkendek boven oceanen zou orkanen in kracht doen afnemen.

Lees verder


Kust Curaçao met olie vervuild

Een groot natuurgebied op Curaçao zit onder een dikke laag ruwe olie, afkomstig uit één van de olietanks van de naburige olie-overslagplaats Bullenbaai. Correspondent Dick Drayer trok zijn laarzen aan en bezocht het vervuilde gebied.

Lees verder


Langdurig gebruik van calcitonine is geassocieerd met een verhoogd risico op kanker

Uit gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies is naar voren gekomen dat patiënten behandeld met calcitonine een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van kanker vergeleken met patiënten in de placebogroep.

Lees verder


Leefbaar wil maatregelen tegen mengen afval in stookolie

Lees verder


Leerkrachten dominanter tegen teruggetrokken kinderen

Leerkrachten gedragen zich dominanter naar teruggetrokken kinderen, die hierdoor steeds passiever worden. Debora Roorda vond daarnaast dat leerkrachten minder vriendelijk en ondersteunend zijn naar storende kinderen, terwijl deze leerlingen zelf niet minder vriendelijk waren naar de onderwijzer. [dinsdag 4 september, 14:00]

Lees verder


Leuvense onderzoekers vinden in zebravis piste voor behandeling spierziekte ALS

Onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) hebben ontdekt dat de receptor EphA4 een genetische factor is die een rol speelt in de ontwikkeling van ALS.

Lees verder


Leven met ongewenste kinderloosheid

Klinisch psychologen Vivian Kraaij en Nadia Garnefski onderzochten de wetenschappelijke effectiviteit van een zelfhulpprogramma voor ongewild kinderloze vrouwen met depressieve klachten.

Lees verder


Longarts VUmc hoopt dat deur op kier staat

Longarts Piet Postmus, die door zijn werkgever VUmc op non-actief is gezet, hoopt dat met het opstappen van twee bestuursleden de deur weer op een kier staat om terug te keren.

Lees verder


Marianne Thieme bezoekt megastal in Nijensleek

Lees verder


Marieke gaat trouwen

De ongeneeslijk zieke Marieke heeft een lijst met dingen die ze wil doen voordat ze overlijdt. Een daarvan is trouwen. En dat doet ze!

Lees verder


Massale steun voor klokkenluiders VUmc - Telegraaf.nl

Longchirurg Rick Paul en longarts Piet Postmus kunnen op massale steun rekenen binnen de VUmc.

Lees verder


Materialisme leidt bij kinderen niet tot ontevredenheid

Materialisme leidt bij kinderen niet tot ontevredenheid, maar ongelukkige kinderen die veel worden blootgesteld aan televisiereclame kunnen wel materialistischer worden. Dit blijkt uit onderzoek van UvA-communicatiewetenschappers dat gepubliceerd wordt in het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Pediatrics.

Lees verder


Meer alledaagse klachten na kanker

Mensen die zijn behandeld voor kanker gaan vaker naar de huisarts voor alledaagse klachten zoals rugpijn, buikpijn of infecties dan de algemene bevolking. Het aantal contacten vanwege chronische ziekten en psychosociale problemen is slechts licht hoger, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Cancer.

Lees verder


Meldpunt thuiszitters geopend

Vanaf vandaag is er een meldpunt voor thuiszitters. Dat zijn kinderen die leerplichtig zijn, maar om verschillende redenen niet naar school gaan. Vorige week kwamen de thuiszitters in het nieuws door de dyslectische broers Hugo en Enrique die een zeilreis begonnen. Er blijken duizenden van zulke kinderen te zijn. De kinderombudsman wil weten hoe dat komt.

Lees verder


Menselijke geest niet in delen hersens opgeslagen

De menselijke geest is, anders dan tot nu toe werd aangenomen, niet in bepaalde delen van de hersens opgeslagen.

Lees verder


Menselijke geest onvangbaar

Waar zit de menselijke geest? Het vermoeden was tot nu toe dat ons bewustzijn zetelt in drie gebieden van de hersens waar complexe emoties ontstaan.

Lees verder


Micha Kat Spreekt

Micha Kat, hoofdredacteur van klokkenluideronline.nl zit nog steeds gevangen te P.I. Zoetermeer, omwille van zijn klokkenluiderspositie ten opzichte van kindermisbruik en corruptie binnen justitie. Je kan via deze website een vraag stellen aan de lijsttrekkers of stemmen op vragen van anderen. Zit jou vraag erbij over de opsluiting van Micha Kat of Joris Demmink & Co? We horen het graag.

Lees verder


Minder broeikasgassen door zachte winter en economische crisis

In 2011 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ruim 6,5 procent lager dan in 2010. De daling van het energieverbruik met bijna 7 procent is hiervan de oorzaak..

Lees verder


Minder uitstoot broeikasgassen door zachte winter - Trouw

In Nederland lag de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar flink lager dan in het jaar daarvoor.

Lees verder


Moeten alternatieve artsen méér BTW betalen?

De alternatieve geneeskunde wordt per 1 januari ruim éénvijfde duurder.

Lees verder


Mogelijk nieuwe genen voor hart- en vaatziekten ontdekt

Bij het ontstaan van hart- en vaatziekten (HVZ) spelen zowel omgevingsfactoren als genetische factoren een rol. Met nieuwe, geavanceerde technieken zoals analyse van genmutaties en genexpressie, ontdekte Suthesh Sivapalaratnam mogelijk nieuwe HVZ-genen. [vrijdag 14 september, 10:00]

Lees verder


Mogelijk ontslag voor nog zes à zeven artsen - Trouw

De raad van bestuur van het VU medisch centrum gaat grote schoonmaak houden.

Lees verder


Monsanto - 4,2 miljoen dollar voor strijd tegen GGO-etikettering

Mooi voorbeeld van hoe Monsanto de burger wil dom houden.

Lees verder


MP3 - Ik ben moe - Arjan Plantinga

Een nummer dat alles zegt over de huidige verziekte maatschappij.

Lees verder


MS in vroeg stadium te ontdekken

Multiple Sclerose laat karakteristieke sporen na in de hersenvloeistof, ontdekte promovenda Agniezska Smolinska.

Lees verder


MS in vroeg stadium te ontdekken

Multiple Sclerose laat karakteristieke sporen na in de hersenvloeistof, ontdekte promovenda Agniezska Smolinska. Dat maakt het mogelijk om de ziekte in een heel vroeg stadium op te sporen. Aan de Radboud Universiteit wordt hard gewerkt om de diagnostische methoden waarmee dat kan, verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Lees verder


Nachtvlinders, liever licht dan seks?

Nachtvlinders komen af op licht. En hun populaties slinken fors. Met die twee gegevens ging ecoloog Koert van Geffen van Wageningen Universiteit aan de gang. Heeft het één met het ander te maken? Zijn onderzoek bleef niet ...

Lees verder


Nader inzicht in mogelijkheden en beperkingen immuuntherapie bij kanker

Immuuntherapie bij kanker is erop gericht het afweersysteem te stimuleren om tumorcellen te herkennen en op te ruimen. De afgelopen twintig jaar is deze behandelvorm steeds verder ontwikkeld en wordt zij steeds vaker ingezet.

Lees verder


Nader rapport Wetsvoorstel Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd

Nader rapport bij het Wetsvoorstel Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd

Lees verder


Nederland Gidsland

De tijd dat Nederland als Gidsland werd gezien is lang geleden. De moord op Pim Fortuyn in 2002 kondigde een periode aan van meer dan tien jaar waarin Nederland de weg kwijt leek te zijn.

Lees verder


Nederland maakt verschil voor voedselzekerheid

‘Nederland maakt met kennis van zaken en een stevige inzet echt een verschil voor voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.’ Dat ze staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken dinsdag bij de conferentie ‘Food First: The business of nutrition security’ op de Floriade in Venlo.

Lees verder


Nederland wil regels voor energiewinning Noordpoolgebied

Nederland wil dat er internationale regels komen voor de winning van energie in het Noordpoolgebied. Dat verklaarde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) maandag 27 augustus 2012 in een toespraak tijdens de internationale energieconferentie ONS in het Noorse Stavanger.

Lees verder


Nederlandse huizenmarkt is een enorme zeepbel

Lees verder


Nederlandse pedoseksuelen uitreisverbod opleggen

Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, vindt dat Nederland meer moet doen om te voorkomen dat in Nederland veroordeelde pedoseksuelen in andere landen hun gang gaan.

Lees verder


Nieuw inzicht in hoe de longen schoon blijven

De slijmlaag in onze longen ververst continue en kleine trilhaartjes werken het slijm naar buiten; dan slikken we het slijm door of spuwen het uit.

Lees verder


Nieuwe methode helpt relaties te vinden tussen hiv-medicijnen en mogelijke mutaties

Biomedische data zijn cruciaal voor life sciences-onderzoek. Hiertoe moeten relaties in biomedische teksten geëxtraheerd worden. Chinh Bui presenteert een nieuwe methode voor het extraheren en combineren van relaties tussen hiv-medicijnen en mutaties in de genetica van het virus. [donderdag 6 september, 12:00]

Lees verder


Nieuwe sensor meet bloedsuiker via speeksel

BAARN - Onderzoekers hebben een sensor ontwikkeld die glucose opspoort in speeksel, tranen en urine.

Lees verder


Nigeria Schoon

Hallo wereld? Hier olieramp wordt door de VARA gemaakt in samenwerking met Milieudefensie. Die voert al jaren actie tegen Shell om te zorgen dat het gebied schoon gemaakt wordt. Menno vanuit Nigeria aan de telefoon.

Lees verder


No cure no pay voor geneesmiddel

Een geneesmiddel tegen astma moet alleen nog worden vergoed als de patiënt er daadwerkelijk baat bij heeft.

Lees verder


NVWA waarschuwt voor de stof DMAA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten, met name sporters, geen producten te nemen die de stof DMAA (dimethylamylamine, methylhexanamine of geranamine) bevatten.

Lees verder


Oceanen verzuren sneller en sterker

Het gaat steeds slechter met de oceanen. Overbevissing, klimaatverandering en de plastic afvalberg zijn bekend.

Lees verder


Omega-3 kan je ook halen uit krill

Omega 3-vetzuren associeer je snel met visolie, maar ook andere diersoorten leveren omega 3-vetzuren.

Lees verder


Onderzoek Eveline Crone geeft nieuwe inzichten in brein adolescenten

Het deel van de hersenen van adolescenten dat impulsief en roekeloos gedrag reguleert, functioneert niet gebrekkig, zoals onderzoekers tot nu toe veronderstelden. Het is veel flexibeler dan gedacht, zo blijkt uit meta-analyse van neurowetenschappelijk onderzoek van adolescentenhersenen.

Lees verder


Onschuldig' virus gelinkt aan diabetes

'Onschuldig' virus gelinkt aan diabetes Het veelvoorkomende cytomegalovirus (CMV) is een risicofactor voor het ontwikkelen van type 2 diabetes.

Lees verder


Ontferm je over kromkommers en tweebenige wortels

Rotterdammers kunnen binnenkort zich ontfermen over de verworpenen der aarde. Letterlijk.

Lees verder


Ontwikkelingshulp ook nodig in Nederland

Ontwikkelingshulp is niet meer alleen voor armere landen bestemd. Ook het rijke Westen heeft haar armen. Steeds meer en vaker moeten maatschappelijke organisaties in West-Europa bijspringen. Met Andy Palmen van hulporganisatie Simavi praten we over deze trend.

Lees verder


Ook Australië handelt nu mee in CO

Het Europees klimaatbeleid krijgt een opsteker: Australië gaat meedoen aan de handel in rechten om broeikasgassen uit te stoten. Daardoor kan de Australische regering een eigen belasting op de uitstoot van broeikasgas door de industrie ...

Lees verder


Ook chimpansees hebben sociale tradities

Een formele handdruk, een broederlijke omhelzing, drie zoenen of juist twee, een joviale high five - hoe mensen in hun groep elkaar begroeten verschilt nogal: ze hebben verschillende sociale traditie gevormd. En daarin blijken mensen niet alleen te staan. Chimpansees doen het ook, blijkt uit een onderzoek in de Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust in Zambia. Met filmpjes!

Lees verder


Ook chimpansees hebben sociale tradities

Een formele handdruk, een broederlijke omhelzing, drie zoenen of juist twee, een joviale high five - hoe mensen in hun groep elkaar begroeten verschilt nogal: ze hebben verschillende sociale traditie gevormd. En daarin blijken mensen niet alleen te staan. Chimpansees doen het ook, blijkt uit een onderzoek in de Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust in Zambia. Met filmpjes!

Lees verder


Ook volwassene beter af met cliniclown

Een kwartiertje lachen met een cliniclown verdubbelt de kansen op succes bij een reageerbuis-bevruchting. Dat blijkt uit opmerkelijk Israëlisch onderzoek. In dat land zijn al enige tijd clowns in en rond de operatiekamer te vinden. Een studie laat zien dat de kansen van een vrouw om bevrucht te raken via ivf stegen van 20,2 naar 36,4 % als er een clown aanwezig was, meteen na het inbrengen van het bevruchte eitje. Daarom gaan er in Israël stemmen op voor een verdere vermenging van geneeskunst én clownkunst. Aan de telefoon Hans Geels, directeur van CliniClowns Nederland.

Lees verder


Oorzaak tijdelijke doofheid ontdekt

Het geluid van je mp3-speler te hard zetten kan de beschermlaag van zenuwcellen aantasten, waardoor je tijdelijk doof wordt.

Lees verder


Opvang bejaarden stevent af op drama

De Vlaamse bejaardenopvang staat er niet goed voor. Zo'n 109.000 tot 163.000 ouderen zouden op de wachtlijst staan in een rusthuis, terwijl ook slechts 41 procent van de vraag naar serviceflats kan worden ingevuld. En ook in dagcentra zou amper ...

Lees verder


Opwarming aarde niet meer onder controle

De opwarming van de aarde beperken tot net geen 2 graden Celsius, zoals besproken op de VN-klimaatconferentie, is niet meer mogelijk. Dat zegt de Britse professor Bob Watson, een gerespecteerde klimaatwetenschapper. De gevolgen zijn nauwelijks ...

Lees verder


Organisaties willen olieboringen Shell op Noordpool tegenhouden

Half september hoopt Shell te beginnen aan de eerste boringen in de Noordelijke IJszee, boven de kust van Alaska.

Lees verder


Peiling - “Psychiatrie is een maversatie en moet beëindigd worden“, 56% stemt ‘eens’!

In een peiling op Stand.nl (elke werkdag om 13:30 op radio 1) met als stelling Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden stemde 56% het eens te zijn me de stelling.

Lees verder


Piet Postmus spant kort geding aan tegen VUmc

Piet Postmus spant kort geding aan tegen VUmc Longarts Piet Postmus heeft een kort geding aangespannen tegen het VUmc omdat hij op non-actief is gezet. Postmus wil zo snel mogelijk weer aan het werk, zo heeft zijn advocaat Tijmen Noordoven woensdag laten weten.

Lees verder


Plaats in het schap bepaalt wat we kopen

Waarom we een bepaald product of merk kopen, zou wel eens weinig tot niets te maken kunnen hebben met dat merk zelf. Laat staan met de smaak ervan of met de marketinginspanningen die dat merk zich getroost. Succesnummers hebben simpelweg geluk met hun plek: lekker centraal in het schap.

Lees verder


Plastic in mosselen uit de Noordzee

Plastic breekt in zeewater af. Het deelt zich op in zodanig kleine stukjes dat deze door de zeebewoners als plankton gezien èn gegeten worden.

Lees verder


Proteïneshakes - zijn ze de gezondheidshype waard?

Traditioneel stonden proteineshakes vooral op het menu van bodybuilders.

Lees verder


Puberbrein kan best impulsen beheersen

Tot nu toe werd gedacht dat adolescenten zich impulsief en risicovol gedragen omdat hun puberbrein onrijp is.

Lees verder


PvdA en GL scoren goed met duurzame energie

Als politieke partijen uitvoeren wat ze in hun verkiezingsprogramma's beloven, dan is in veel gevallen het milieu daarbij gebaat. Wat betreft duurzame energie scoren PvdA en GroenLinks het beste; CDA en PVV scoren hier het slechtste. Dat maakte ...

Lees verder


Quo Vadis, farmaceutische industrie?

Niemand kan medicijnen alleen ontwikkelen en naar de markt brengen.

Lees verder


Reclame maakt ongelukkige kinderen hebberig

AMSTERDAM - Ongelukkige kinderen die veel televisiereclames zien, worden materialistischer.

Lees verder


Relatief veel Nederlandse vrouwen roken - De Stentor

Nederlandse vrouwen staan in de wereldwijde subtop als het gaat om roken.

Lees verder


Roken beschadigt vaten al bij tieners

Tieners die regelmatig roken hebben vaak al schade aan de bloedvaten, wat weer kan leiden tot hartziekten.

Lees verder


Schippers zet debat over zorg op scherp - Trouw

Midden in verkiezingstijd roepen dat mensen huishoudelijke hulp in de thuiszorg zelf moeten gaan betalen.

Lees verder


Screening helpt opsporen kindermishandeling - Reformatorisch Dagblad

Systematische screening op kindermishandeling zorgt ervoor dat die vaker wordt opgemerkt door personeel op de spoedeisende hulp.

Lees verder


Seks heeft geen invloed op sportprestaties

Jarenlang hebben sporters en hun trainers geloofd dat seks voor een wedstrijd de prestaties negatief zou beïnvloeden.

Lees verder


Serie Kind op Bestelling (2)

Jaarlijks wijken zo'n 3500 Nederlandse vrouwen met een kinderwens uit naar het buitenland voor een vruchtbaarheidsbehandeling. In Belgie klopten vorig jaar zo’n 1400 vrouwen aan...

Lees verder


Serie Kind op Bestelling (4)

Vanwege anonieme sperma- en eiceldonatie weten tienduizenden kinderen in ons land niet wie hun biologische vader is. Wie het echt wil weten kan aankloppen in Den Bosch bij een speciale DNA-databank.

Lees verder


Silent weapons – Silent crimes

Er is een oorlog gaande tegen de mensheid. Het gaat om aanvallen die sluipenderwijs gebeuren via chemtrails, via vaccinaties, via de ondermijning van de kwaliteit van ons voedsel & water, via electrosmog en via allerlei andere duivelse vormen van foltering.

Lees verder


Simpele oogtest die Alzheimer snel detecteert

De diagnose van Alzheimer is vandaag afhankelijk van een reeks langdradige neuropsychologische testen.

Lees verder


Slaap slaat dagelijkse ervaringen selectief op - NU.nl

Tijdens de slaap slaan onze hersenen bepaalde ervaringen extra goed op.

Lees verder


Slapend leren is mogelijk

Uit nieuwe experimenten blijkt dat mensen nieuwe dingen kunnen leren tijdens de slaap.

Lees verder


Smerige staalfabriek verscheurd Italiaans dorp

Werkgelegenheid of honger? De Italiaanse havenstad Taranto wordt verscheurt door dit duivels dilemma. De grote staalfabriek biedt werk voor bijna 20.000 werknemers, maar heeft in korte tijd al veel mensen heel ziek gemaakt. Met zelfs 400 doden in korte tijd. Hedwig Zeedijk, correspondent in Italië.

Lees verder


Sociale jetlag veroorzaakt obesitas

Een slechte slaap is een van de vele factoren die tot overgewicht leiden.

Lees verder


SP wil fonds voor medische missers

SP wil fonds voor medische missers De SP wil een fonds oprichten dat schade vergoedt die het gevolg is van medische missers. SP-Kamerlid Renske Leijten presenteerde vandaag een wetsvoorstel…

Lees verder


Sperma helpt vrouwen met een depressie

Volgens New Yorkse wetenschappers bevatten de mannelijke zaadcellen bepaalde chemicaliën die je gezondheid bevorderen en helpen in de strijd tegen depressie.

Lees verder


Sperma maakt vrouwen slimmer en vrolijker

Het mannelijke zaad heeft een gunstige invloed op de intelligentie en het gemoed van vrouwen, zo staat in een nieuw boek te lezen.

Lees verder


Sporten met een handicap op topniveau

Live magazine vanuit het Paralympisch Holland Huis in Londen.

Lees verder


Stadsdelen beschermen kinderen niet tegen gif

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, oftewel glyfosaat, wordt nog steeds gebruikt in de meeste Amsterdamse stadsdelen.

Lees verder


Steeds meer mosselen vervuild met plastic

Steeds meer mosselen in de Noordzee zijn vervuild met plasticdeeltjes.

Lees verder


Steentjes hakken of naar School strijdt om de ASN Bank Wereldprijs

Lees verder


Sterke toename van zonnepanelen

Het aantal geplaatste zonnepanelen is in 2011 opnieuw toegenomen. 'Er is 40 megawatt aan panelen bijgekomen', meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Lees verder


Streekproduct Waddenmax uit de handel - RTV Noord

Lees verder


Strijd tegen de ontbossing

De machtige landbouwlobby heeft gewonnen in Brazilie. In juni is de nieuwe boswet in Brazilië een feit geworden. Strenge regels werden afgezwakt, zodat de regenwouden van de Amazone nu meer gevaar lopen dan onder de oude boswet. Hilde Stroot, campagneleider Bossen bij Greenpeace, is vorige maand teruggekomen uit het hart van de Amazone waar zij een half jaar verbleef met haar gezin. Doel: verder ontbossing aldaar tegengaan. Moet de missie nu gezien worden als mislukt?

Lees verder


Subtiel lichaamscontact van vrouw meest opwindend

Nederlandse mannen houden in vergelijking met andere Europese mannen het meest van intiem contact tijdens een gesprek met een vrouw.

Lees verder


Teeven overhandigt 100.000e aanvraag aan Schadefonds Geweldsmisdrijven

Vandaag heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven de 100.000e aanvraag voor een financiële tegemoetkoming voor een slachtoffer van een geweldsmisdrijf ontvangen. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie overhandigde in Rijswijk de aanvraag aan Ludo Goossens (voorzitter commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven).

Lees verder


The Invisible Men

De Palestijnse homo's Louie, Abdu en Fares zijn vanwege hun geaardheid ondergedoken in Israël, waar ze hun leven allesbehalve zeker zijn.

Lees verder


Theorieën over moraal kunnen ook nut hebben als ze niet helpen bij dilemma’s

Rob van Someren Gréve onderzocht of het terecht is om theorieën over moreel handelen te verwerpen, wanneer zij impliceren dat pas veel later (of nooit) is vast te stellen of we juist hebben gehandeld, en we dus geen hulp kunnen verwachten van een ethische theorie wanneer we een beslissing moeten maken. Hij concludeert dat dit geen goed argument is. [dinsdag 11 september, 14:00]

Lees verder


Thieme - megastallen breekpunt

In het Radio 1 Journaal elke dag een uitgebreid interview met een lijsttrekker. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Lees verder


Tienermeisjes vinden zichzelf te dik

Een op de drie tienermeisjes vindt zichzelf niet slank genoeg. Dat blijkt uit een onderzoek van verzorgingsproducent naar het zelfbeeld van meisjes tussen de 12 en 15 jaar en hun moeders.

Lees verder


Topless model baadt in bloedbad voor PETA

Lees verder


Trampolines in de tuin zijn gevaarlijk

Tuintrampolines zijn niet zonder gevaar. Artsen zien steeds meer kinderen met op de trampoline opgelopen kwetsuren.

Lees verder


Tweederde Nederlanders minder te besteden na relatiebreuk

Maar liefst 63 procent van de Nederlanders die in de afgelopen drie jaar een punt achter zijn relatie zette, had daarna minder geld te besteden.

Lees verder


Twintig procent medicatie voor ouderen niet optimaal

Een op de vijf medicatievoorschriften voor ouderen is niet optimaal.

Lees verder


UPDATE - Aflevering 1 Elektrisch Rijden

Hoe is het om te rijden in een Elektrische Auto. Is een Elektrische auto onbetaalbaar, of valt dat na het innen van de belastingvoordelen best wel mee? In deze aflevering wordt er gereden met de Opel Ampera en diverse modellen van Renault. Update schetst voor wie het op dit moment al rendabel is om over te stappen op een elektrische auto.

Lees verder


UvA-biologen bestrijden plaag-alg in Zeeland

Begin augustus werd in de Ouwerkerkse Kreek in Zeeland een mogelijk zeer giftige alg aangetroffen in uitzonderlijk hoge concentraties. Biologen van de UvA hebben in samenwerking met Arcadis en andere deskundigen van Rijkswaterstaat en het waterschap een nieuwe methode toegepast om deze plaagalgen te bestrijden met lage concentraties waterstofperoxide (H2O2).

Lees verder


UZ Gent halveert straling tijdens onderzoek kransslagaders

Het universitair ziekenhuis in Gent neemt als eerste ter wereld nieuwe technologie in gebruik waar bij onderzoek en ingrepen naar kransslagaders de vrijgegeven straling de helft lager ligt dan bij de vorige generatie toestellen, mét behoud van beeldkwaliteit.

Lees verder


Vakantie belangrijk voor herstel van werk

Vakantie is van groot belang om te herstellen van dagelijkse werkstress. Of we nu kort of lang op vakantie zijn geweest, eenmaal weer aan het werk is het vakantiegevoel snel verdwenen, zo blijkt uit onderzoek waarop arbeids- en organisatiepsychologe Jessica de Bloom maandag 27 augustus promoveert.

Lees verder


Vaker privaat geld naar zorg - BNR Nieuwsradio

Private investeerders richten het vizier meer en meer op de zorgsector.

Lees verder


Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Opstelten (VenJ) starten nieuwe campagne tegen geweld in huiselijke kring

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en minister Ivo Opstelten (VenJ) starten vandaag een campagne tegen geweld in huiselijke kring. Doel van de campagne is slachtoffers, omstanders of plegers van kindermishandeling, partnergeweld, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking en ouderenmishandeling er toe aan te zetten om zo snel mogelijk advies en hulp te zoeken.

Lees verder


Verkalking nierslagader - effect op bloeddruk en nierfunctie wordt overschat

Wanneer de nierslagader vernauwt door aderverkalking (ook wel aangeduid als ARAS; Atherosclerotic Renal Artery Stenosis), kan renovasculaire hypertensie ontstaan, zo hebben medici lange tijd gedacht. Renovasculaire hypertensie duidt op een hoge bloeddruk en vermindering van nierfunctie.

Lees verder


Verpleeghuizen schrikken Turkse ouderen af

Verpleeghuizen schrikken Turkse ouderen af Turkse ouderen zien verzorgingshuizen als kille en respectloze instellingen waar ze een nummer zijn. Er is dringend behoefte aan cultuurgevoelige ouderenzorg aangezien het aantal allochtone ouderen snel toeneemt, stellen onderzoekers.

Lees verder


Verzorgd de bijstand uit

Doe je niets om uit de bijstand te komen? Dan wordt je gekort.

Lees verder


Vissen naar klonters - revolutionair netje bestrijdt beroertes

Vier op vijf beroertes wordt veroorzaakt door een klonter die een bloedvat naar de hersenen blokkeert, waardoor onvoldoende zuurstof circuleert.

Lees verder


Vitamine B3 doodt superbacterie MRSA

Vitamine B3 zou wel eens het nieuwe wapen kunnen zijn in de strijd tegen superbacteriën, zoals de MRSA-bacterie.

Lees verder


Vlaming heeft liever goed gesprek dan seks

Dat blijkt uit een enquête van het CM-tijdschrift çava? bij tweeduizend Vlamingen.

Lees verder


Voorstel Schippers ouderenzorg is bizar

'Voorstel Schippers ouderenzorg is bizar' Schippers schiet met haar voorstel om te bezuinigen op de ouderenzorg 'een beetje door', vindt CDA-er Mona Keijzer. Het is zelfs 'bizar te noemen', zegt PVV-er Fleur Agema in de EenVandaag thema-uitzending over zorg.

Lees verder


Voorzitter expertgroep klokkenluiders over longarts

Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft longarts Piet Postmus op non-actief gesteld.

Lees verder


Vrouwen kregen verkeerde borstimplantaten

Tientallen vrouwen die borstimplantaten kregen, zeggen te zijn opgelicht door plastisch chirurgen en andere artsen.

Lees verder


Vrouwen krijgen minder vaak drug eluting stent

Vrouwen krijgen minder vaak drug eluting stent Vrouwen krijgen minder vaak een drug eluting stent (DES) geïmplanteerd dan mannen.

Lees verder


VS gooit voor $165 miljard eten in de vuilnisbak

In de Verenigde Staten belandt ruim 40 procent van het geproduceerde voedsel niet in de magen van de Amerikanen maar in de vuilnisbak.

Lees verder


Waarom je na een half uurtje sporten al mag stoppen (als man)

Om gewicht te verliezen, hoef je er geen ellenlange, uitputtende sportsessies hebben opzitten.

Lees verder


Waarom je tanden met plastic insmeren geen goed idee is

Er is een goede kans dat je vandaag je huid of tanden met plastic hebt ingesmeerd.

Lees verder


Waarom vrouwen meer Alzheimer ontwikkelen

Vrouwen lopen dubbel zoveel kans om Alzheimer te ontwikkelen. De vraag is waarom. Ze leven langer, en hebben dus sowieso meer kans op ouderdomsziekten.

Lees verder


Website voor steunbetuigingen Postmus

Website voor steunbetuigingen Postmus Voorstanders van een terugkeer van de geschorste longarts Piet Postmus van het VUmc hebben een website geopend, waarop…

Lees verder


Weer een omstreden afslankmiddel

De afslankpil die echt werkt. Zo wordt het ook in ons land populaire middel CLA vaak gezien.

Lees verder


Wees eens creatiever met natuur

De overheid moet de natuur redden, volgens de directeuren van Natuurmonumenten en de 12 Landschappen, Jan Jaap de Graeff en Hank Bartelink (Podium, 22 augustus). Maar de politieke realiteit leert wel dat het belang van de natuur vaak niet ...

Lees verder


Weg met de plastic zak?

In Nederland zijn de dunne plasticzakjes bij de supermarkten grotendeels verdwenen. In Frankrijk verdwenen ze ook.

Lees verder


Weg met de plastic zak?

In Nederland zijn de dunne plasticzakjes bij de supermarkten grotendeels verdwenen. In Frankrijk verdwenen ze ook. In het Verenigd Koninkrijk kunnen consumenten er echter geen genoeg van krijgen. Reden voor de EU om in te grijpen. Wees eens eerlijk: hoeveel plastic zakjes en zakken neemt u niettemin maandelijks mee naar huis? En waar laat u die?

Lees verder


Weinig draagvlak voor bezuinigingen in de zorg

Er is grote weerstand tegen veranderingen in de zorg. Kiezers zijn massaal tegen de maatregelen.

Lees verder


Wie nog via de kabel kijkt in Vlaanderen, is zo gek nog niet

Digitaal kijken is tot nader bericht onchristelijk duur. En energieverslindend, stelt Ivo Mechels. [Luc]

Lees verder


Zijn enzymen tovermiddel voor gezondheid?

Enzymen die betrokken zijn bij de afbraak van vet kunnen zo worden gemanipuleerd dat ze drie keer zo snel gaan werken.

Lees verder


Zimbabwe onteigent grootste wildpark Afrika

De regering van Zimbabwe heeft het grootste particuliere wildpark van Afrika in beslag genomen. De actie is onderdeel van landhervorming. Deskundigen vrezen echter dat veel diersoorten slechter af zijn door de onteigening van het Save Valley ...

Lees verder


Zo gebruiken succesvolle mensen het eerste uur van de dag

Het eerste uur van de dag is heel belangrijk voor de productiviteit.

Lees verder


Zoektocht in Afrika levert nieuwe soort nachtschade op

Op een dag kreeg Gerard van der Weerden van de Radboud Universiteit een handjevol zaden. Op zich niet bijzonder: Van der Weerden is de beheerder van de grootste collectie nachtschaden in Nederland en krijgt wel vaker iets om te determineren. Wel bijzonder: het bleek de kiem van een reis die leidde tot de ontdekking van een nieuwe soort.

Lees verder


Zonneactiviteit heeft invloed op Europese winters

Duitse en Zwitserse klimatologen denken dat er een verband bestaat tussen de activiteit van de zon en de wintertemperaturen in Midden-Europa.

Lees verder


Zorg bij GroenLinks het duurst

De verkiezingsprogramma's van 10 politieke partijen zijn doorgerekend door het Centraal planbureau. Alleen de Partij voor de Dieren en 50 plus hebben hun programma niet ingediend om een rapportcijfer te krijgen. Uit de berekeningen blijkt dat de verschillen tussen de verkiezingsprogramma's erg groot zijn, zei Koen Teulings bij de presentatie. Verslaggever Margreeth Boer.

Lees verderHeb je een goede nieuwstip, video of andere link voor ons ? Mail het ons


 

[ Terug naar het hoofdmenu ]

 


 

 

Informatie

Hoofdmenu

Alle thema's > A-Z
Word nu lid
Kennisavonden
Ervaringsverhalen
Contact

Superfoods
Spirulina
Chlorella
Acerola bes
Tarwegras
Maca
Kamutgras
Acai bes
Maqui bes
Chia zaden

Rozenbottel


 

Nieuwe thema's
Oproep TV programma
Vasten vs chemotherapie
Lowcarb muffins
Aambeien
Vetarm = een dikke ramp

Vraag het Mike
Contactadvertenties
Antidepressiva / zwangerschap
Vitamine D gebrek
Noodpakket voor crisissituatie
Cholesterolremmers
Kokosolie 2
Monsanto - update
Astaxanthine
Schaliegas - milieuproblemen
Douane & Supplementen
Waarom statines niet werken
Seniorencomplex vd toekomst
Ziekmakers
Acrylamide
Alcohol
Amalgaam vullingen
Anticonceptiepil
Aspartaam
Bisphenol A (plastic)
Cholesterol remmers
Cosmetica
Electrostress
Fructose-glucose siroop
Gentech / GMO
Lood
Nanodeeltjes
Nachtwerk
Pesticides
Roken
Rood vlees & Kanker
Stress
Toxines
Transvetzuren
Zonnebrandcreme

 
Overige themas
A-Z (alle onderwerpen)
Betaalbare supplementen
Luistermuziek
Reakties lezers
Therapeuten

 
Handige links

Supervoeding.com

 


View My Stats